• +90 322 235 38 73
  • fma@fmaakademi.org

Ai̇le Anayasası, Aile ve Ai̇le Şirketi Kurumsallaşması

Aile şirketleri, birinci ve ikinci neslin psikolojik baskısı, profesyonellerin aileyi yanlış yönlendirmesi ve aile içi çatışmalar gibi birçok sorun yüzünden üçüncü kuşağa ulaşmakta zorluklar yaşamaktadır.

Bu şirketlerin batma tehlikesinin kurtuluş reçetesi, kurumsallaşmada yatmaktadır. Kurumsallaşan bu şirketler, kurumsallaşmasını bir şirket anayasası ile sağlamlaştırabilir. Bu anayasada, aile içi ve dışı kurumsallaşma, şirket hayatının uzaması, krizlere dayanabilme, nesilden nesile güçlenerek geçebilme konularında en etkili araçlardan yararlanılmaktadır.

Aile anayasası aileye şu andaki ve gelecekteki işlerin işleyişini kolaylaştırmak için ilgili kurallar ve anlaşmalar oluşturmak için oluşturulur. Bu anayasa ile şirketin gelecek kuşaklara devri güvence altına alınmış olunur. Burada hedef, aile şirketlerini gelecek kuşaklara taşımaktır.

Bu nedenle önce bir aile forumu oluşturularak buradan “Aile Konseyi” kurulur ve konsey “Aile Anayasasını” hazırlar. “Aile Anayasası”, şirketteki aile yapısının kurumsallaştırılması için kullanılan bir araçtır.

Paylaş: