• +90 322 235 38 73
  • fma@fmaakademi.org

Gelecek Planlama Koçluğu, Profesyonel Koçluk, Ki̇şi̇sel ve Kurumsal Koçluk

Kişisel / Kurumsal anlamda Gelecek Planlama Koçluğu ve Profesyonel Koçluk, kişiler üzerindeki hızlı, çözümcü ve geliştirici etkisiyle son 10 yılda artan bir ivmeyle büyümektedir. Bu büyüme, bireylere gerek profesyonel hayatlarında gerekse kişisel yaşantılarında kattığı bakış açıları sayesinde kısa sürede geniş kitlelerce benimsenmiştir. Bu sayede daha fazla kişi koçluk becerileri ile kendi yaşamlarının liderliğini ellerinde tutmayı başarmıştır.

Günümüzde Uluslararası Koçluk Enstitüsü - International Institute of Coaching (IIC)’e göre Gelecek Planlama Koçluğu ve Profesyonel Koçluk, “Koç ve danışan arasında oluşan, danışanın bireysel farkındalığını arttırarak kişisel gelişim ve yetkinliklerinin artmasını sağlayan ve süreklilik yaratan, basit ama etkili bir birliktelik formudur. Kurulan bu güçlü ilişki içinde danışan şu anda olduğu yerden olmak istediği yere doğru gitmeye başlar.”

Gelecek Planlama Koçluğu ve Profesyonel Koçluk, koçun uzman rolünü üstlendiği olaylarda, daha çok danışanın farkındalığını, öğrendiklerini, gelişimini ve seçimlerini yönlendirdiği durumlar arasında değişiklik gösteren bir süreci kapsar. Temelde beceri gelişimini ve performansa odaklanmayı içerirken, genel gelişime de fırsat verir.

Gelecek Planlama Koçluğu ve Profesyonel Koçluk bir terapi süreci veya danışmanlık değildir; Profesyonel Koçluk, koç ile koçluk alan kişi arasında kurulan ve derinleşen, geçmişten çok geleceğe dair planların yapıldığı bir özel ilişki sürecidir. Bu süreç esnasında, geçmişteki önemli deneyimler belirli bir sırayla değerlendirilir ve daha bütünsel bir yaklaşımla koçluk alan bireyin yaşam dengesini, yaşadığı stres olgusunu ve başarılarını etkileyen her mesele ele alınır. “Birlikten kuvvet doğar” sözünü anımsarsak, koçluk tamamen gizlilik esasına dayanan, kesinlikle yargılama ve tavsiyeye yer vermeden, kişiye odaklanarak, bireyin “tek başına ulaşacağı” hedeften daha fazla ileriye gitmesini sağlar. Koçluk alan kişi, hayatının her döneminden gelen gerek arzuları, gerek ihtiyaçları ve gerekse tercihleri ile Koç’un bakış açısıyla eşsiz bir bireydir. Koç, koçluk alan kişinin kendindeki mevcut potansiyelini tanımlar, hedeflerini netleştirmesini sağlar ve geleceğini net bir şekilde görmesi için ona kılavuzluk yapar.

Danışanlar ve koçlar yapılacak eşleştirmeler doğrultusunda kendi aralarında belirleyecekleri tarih, saat ve yerlerde buluşarak koçluk seanslarını gerçekleştirirler.

FMA Gelecek Yönetimi Akademisi Koçları, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) ile imzaladıkları etik kuralları anlaşması çerçevesinde danışanın en yüksek çıkarlarını ve kişisel bilgileri ile seans içeriği hakkında hiç bir bilgiyi danışanın izni olmadan kimseyle paylaşmayacaklarını taahhüt ederler.

Paylaş: