Kurum (Kurumsal) Koçluğu

Kurum (Kurumsal) Koçluğu

Kurum (Kurumsal) Koçluğu

Kurum (Kurumsal) Koçluk ile şirketlerin şu an bulundukları durumla, gelecekte ulaşmak istedikleri konum arasındaki mesafeyi görmelerini sağlayarak, ulaşmak istedikleri ve olmak istedikleri konuma ulaşmaları süreçlerine destek oluyoruz. Kurum (Kurumsal) Koçluğu ile şirketi en iyi sonuca ulaşmaları için destek sağşıyoruz.

Kurumsal Koçluğun hedefi; organizasyonların hedefleri ve ihtiyaçlarına göre, kurumun güçlü alanlarını ortaya çıkartarak fayda yaratmaktır.

Kurum (Kurumsal) Koçluğu Aşamaları

  • Şirket Üst Yönetimi ile görüşme sağlanması
  • İhtiyaç ve beklentilerin analiz edilmesi
  • İhtiyaç ve beklentilere göre özgün yol haritasının oluşturulması
  • Uygulama sürecinin başlaması
  • Uygulamanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi
  • Takip, kontrol ve iyileştirme süreçlerinin başlatılması

Kurum (Kurumsal) Koçluğu ile mevcut yapının analizi, mevcut sorun ve ileride oluşabilecek sorunların tespiti, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve iş yapış süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, şirketin sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi için destek sağlanır.