Veliaht Yönledirme ve Gelecek Planlama Eğitimi

Veliaht Yönledirme ve Gelecek Planlama Eğitimi

Veliaht Yönledirme ve Gelecek Planlama Eğitimi

Bu danışmanlık aile şirketlerinde çalışan veya çalışması arzu edilen aile bireylerine yönelik özel bir uygulamadır. Bu uygulama sonucunda kişilerin kendi benzersiz beyin özellikleri dikkate alınmak suretiyle (Karakter özelliği ve yetenek gibi) hem kendileri adına hem de şirket yararına bu özelliklerinin nasıl desteklenmesi gerektiğine açıklık getirilmektedir

Veliaht Yönlendirme Danışmanlığının sağlayacağı faydalar;

  • Aile bireylerinin hem kendilerini hem de birbirlerini daha iyi tanıyıp, ilişkilerinde daha yapıcı ve paylaşımcı bir ortam oluşturabilmelerine imkân sağlamak,
  • Aile bireylerinin yetenek ve karakter gibi beyin temelli özelliklerinden hareketle, şirkette nasıl bir görevde daha mutlu ve başarılı olabileceklerine açıklık getirmek,
  • Ailedeki gençlerin daha mutlu ve başarılı bir hayat sürdürebilmeleri için ne türlü eğitimler almaları gerektiğine açıklık getirmek,
  • Şirketin rekabet avantajı sağlamasında hangi görevde hangi aile bireyinin daha önemli olabileceğini tespit etmek,
  • Ailede meslek seçimi aşamasında olan veya üniversite okuyan gençlerin kişisel zihin şifrelerinden hareketle mutlu, başarılı ve yüksek motivasyonlu bir şekilde çalışabilecekleri mesleki alanlarla ve görev tanımlarıyla buluşabilmelerine yardımcı olmak,
  • Şirket içinde çalışan veya çalışacak olan aile bireylerinde kişisel beyin özelliklerinden hareketle kimlerin hangi görevlerde bir araya getirilmelerinin şirketin başarısı ve rekabet avantajı açısından önemli olabileceğine açıklık getirmek,
  • Aile bireylerinin daha başarılı ve mutlu bir hayat için beyin özelliklerinin gelişimine en üst düzeyde katkı sağlamak,
  • "Kim nasıl daha mutlu ve başarılı olur?", "Kimin motivasyonunu nasıl daha çok yükseltebiliriz?" sorularına yanıt bulabilmektir.