Organizasyonel İklim Analizi (Şirket Check Up'ı) Ve Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı

Organizasyonel İklim Analizi (Şirket Check Up'ı) Ve Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı

Organizasyonel İklim Analizi (Şirket Check Up'ı) Ve Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı

 • İş Yeri Koşulları Değerlendirmesi, Örgütsel İklim Analizi, Organizasyonel İyileştirme ve Organizasyonel Tasarım
 • Organizasyonel Gelişim

Organizasyonel İklim Analizi (Şirket Check Up'ı) ve Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı ile çalışanlarınızın algılarını ölçerek, değişim sürecinde sorumluluk üstlenmesini sağlayıp, hedeflenen durumla mevcut durum arasındaki boşlukları fark etmeleri ve değişim uygulamalarını hayata geçirmelerini, yeniden ölçüm yapmak yoluyla gelişimi değerlendirebilmenizi sağlıyoruz.

Yapılan bu çalışma ile şirketinizin mevcut organizasyonel yapısını tanımanızı yani hayal ettiğiniz, düşündüğünüz ve hatta zannettiğini iklim ile aslında var olan iklimi karşılaştırmanızı sağlıyoruz. Aynı zamanda, mevcut durumunuz ile olması gerekeni karşılaştırarak gerekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

FMA Gelecek Yönetimi Akademisi, Organizasyonel Gelişim amacına yönelik en temel ve önemli çalışma olan Organizasyonel İklim Analizi (Çalışma Ortamı Analizi)'ni uygulamaktadır. Organizasyonel İklim Analizi, Norveçli araştırmacı Profesör Willi Railo tarafından 7 yılı çok yoğun olmak üzere, toplam 17 yıllık bir çalışma sonunda gerçekleştirilen Çalışma Ortamı Analizi, “Kazanan Kültürler”in özelliklerine dayalı bir araştırmadır.

Analiz;

 • Şirket Hedefleri,
 • Değişim,
 • Motivasyon ve Enerji,
 • Organizasyon ve Esneklik,
 • Yönetim,

başlıklarında, beş ana alandan oluşur. Arzu edildiği takdirde, Şirketin o dönem henüz tamamlamış ya da halen üzerinde çalışmakta olduğu değişim konularına dair özel sorular, “Şirketin Odaklandığı Noktalar” başlığı altında, altıncı bir ana alan olarak ilave edilebilir ve ayrıca raporlanabilir.

Organizasyonel İklim Analizi 5 ana alandan oluşmaktadır.

 • “Hedefler ve Takip”, karşılıklı güven ile birlikte hedefleri destekleyen açık performans talepleri ve sonuçlar olup olmadığını ölçer.
 • “Değişim”, yenilikçilik ve denemek için harekete geçmek konularında organizasyonun yeteneğini ve teşvikini değerlendirmektedir.
 • “Organizasyon/Esneklik”, organizasyonun bir arada ne kadar etkili çalıştığını ölçer.
 • “Motivasyon/Enerji”, çalışanların duydukları kişisel tatminin düzeyini değerlendirmektedir.
 • “Yönetim”, çalışanların yönetimden neler algıladığını değerlendirir.
   

Peki Amaç Nedir?

Çalışma Ortamı Analizi, organizasyonlara, çalışanların sesini dinlemek, anlamak ve bunu gelişim ve değişim sürecinde bir öğrenim aracı olarak kullanma fırsatı yaratır. Analizin sonuçları, organizasyonunuzdaki insan kaynağı yönetim stratejisinin belirlenmesine destek veri oluşturur, çalışma gruplarının/departmanların kendi içlerindeki ve/veya aralarındaki, performanslarını etkileyen engelleri tanımlama ve başa çıkma konusunda eylem planları yapma fırsatı verir, yöneticilere, birlikte çalıştıkları kişiler üzerindeki etkileri konusunda geri bildirim sağlar.

Bu çalışma temelde dört ana amaca hizmet eder:

 • Çalışanların “algı”larını ölçmek,
 • Çalışanların da bu değişim sürecinde “sorumluluk” üstlenmesini sağlamak,
 • Hedeflenen durumla mevcut durum arasındaki boşlukları fark etmek,
 • Değişim uygulamalarını hayata geçirdikten sonra, yeniden ölçüm yapmak yoluyla gelişimi değerlendirebilmek.
   

Neden ve Ne Zaman Uygulanabilir?

Üst yönetim ve organizasyon genelinde önemli bir değişim süreci yaşanıyorsa ve/veya şirketiniz bir süredir alıştığı başarı standardını yakalayamıyorsa ya da sadece “daha iyi” olmayı hedeflediğiniz her zaman Çalışma Ortamı Analizi uygulanabilir. Bunun dışında, İnsan Kaynakları sistemlerinde yapılacak değişim ve gelişim çalışmaları öncesinde, analizin uygulanması, hem çalışanlara kendi seslerinin dinlenerek harekete geçildiği mesajını verir, hem de değişimler sonrası analiz tekrarlandığında gelişim ölçülebilir.

Ne zaman UYGULANMAZ?

Üst yönetim, analiz sonuçları konusunda harekete geçmeyi düşünmüyorsa, iklim analizinin uygulanması sakıncalıdır. Harekete geçmekle kastedilen, EN AZINDAN Üst Yönetim yetkililerinin, sonuçları ve bunlara bağlı gelişim fırsatlarını FARK ETTİKLERİNİ açıklayan bir sunum, İDEALİNDE ise aşağıda detaylandırdığımız, yaygınlaştırma çalışmalarıdır. Üst Yönetim, analiz sonuçlarını sadece okumakla yetinmeyi düşünüyorsa, bu konuda anketi dolduranlara herhangi bir geri besleme yapmayacaksa, o takdirde, ileride yapılacak benzer çalışmalar adına kredisini yitirir. Bir başka deyişle, inandırıcılığı kalmaz. Bu nedenle, çalışma öncesi, üst yönetimin sonuçlarla ilgili olarak cevaplayanlara geribildirimde bulunmaya hazır olması gerekir.