AR-GE Çiftlik (Süt, Besi Ve Buzağı) Standartları ve Kurumsal Kimlik Görsel ve İfadesel Uygulamaları Çalışması – 29 Haziran 2022