Kalite Politikamız ve Kalite Sertifikalarımız

Kalite Politikamız ve Kalite Sertifikalarımız

Uzman kadrosuyla; bireylerin, grupların, kurumların ve kuruluşların farkındalıklarını artırarak bireysel ve kurumsal değişim ve gelişimlerine, yaşam kalitelerinin gelişimine verdiğimiz profesyonel destekle onları geleceğe hazırlamayı misyon edinmiş bir danışmanlık, eğitim ve koçluk firmasıyız.

​Süreçlerimizi sürekli iyileştiriyor ve etkin bir kalite politikası yönetim sistemi ile hizmet veriyoruz.

Kalite Politikamız

 • Danışmanlık, eğitim ve koçluk hizmetlerini; zamanında, en üst düzey tekniklerle proje kapsam ve çerçevesine tam uyumlu, istenen kalitede eksiksiz tamamlamak,
 • Tüm süreçlerimizde, danışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde, güvenilir ve aranılan kurum olmak,
 • Değişen ve dönüşen sektörel yapıyı dikkate alarak, hizmet öncesi, hizmet süreci ve hizmet sonrası süreçlerde, müşteri memnuniyetini merkeze alan bir kurum olmak,
 • Bireysel ve kurumsal stratejilerin doğru belirlenmesi ve belirlenen doğru stratejilerin etkili bir şekilde uygulanması için profesyonel destek vermek,
 • Hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştiren bir anlayışta olmak,
 • Bireylerin, grupların, kurumların ve kuruluşların geçmişlerinden aldıkları güçle kendilerini sürekli güncelleyerek geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olmak,
 • Doğru ve etkili hizmetin bir ekip işi olduğu bilinci ile ekip dinamizmini en üst seviyede tutmak ve ekip üyelerinin sürekli gelişimlerini sağlamak,
 • Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerimize uygun hareket etmek,
 • Hizmetlerimizin her aşamasında, yürürlükte olan yasal kaidelere uymayı, bu itibarla faaliyetlerimiz süresince, ilgili yasaların gereklerini azami özen ile yerine getirmek,
 • Topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kurum olmak,
 • Hizmet süresince ve sonrasında, kişisel verilerin işlenmesinde KVKK’ya uygun, hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük anlayışına uygun hareket etmek,
 • Şirketimizin adını ve Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için hizmetlerimizin kalitesini uluslararası standartlara yükseltmek ve sürdürülebilir hale getirmek,
 • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Proje aşamalarımızın her aşamasında, müşteri beklentilerini tam olarak karşılamayı temel ilke edinerek, mesleki standartlara ve yasalara uygun hizmet veren bir marka olmaktır. Tüm bu süreçlerde, ISO 20700:2017 ve CMC-Global (ICMCI) standartlarının öngördüğü yöntem ve süreçleri uygulamaktır.


Hizmetlerimizin Kalite Standardı Hakkında


Yönetim Danışmanlığı Hizmet Standardı, CMC-Global (International Council of Management Consulting Institutes - ICMCI) ile ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) iş birliğinde geliştirilmiştir.

ISO 20700:2017 standartları, sadece Yönetim Danışmanlarının uyması gerekenleri değil, hizmet almayı düşünen ve/veya hizmet alan danışan birey ve kurumlar için de bir kılavuzdur.

Özetle, ISO 20700:2017 Yönetim Danışmanlığı Hizmet Standardı, yönetim danışmanlarının hizmet çerçevelerini belirleyerek uluslararası hizmet standartlarını yakalamayı ve danışanların alacakları hizmet hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır.

ISO 20700:2017 belgelendirme süreçlerini tamamlayan Yönetim Danışmanları akredite edilir ve CMC-Global (ICMCI) unvanına sahip olurlar. Kısaca, CMC unvanına sahip danışman, yönetim danışmanlığı hizmetlerini uluslararası standartlarda veren danışman demektir.

FMA bünyesinde verilen hizmetler, ISO 20700:2017 standartları rehberliğinde verilmekte/alınmaktadır. Yönetim Danışmanlığı hizmeti, ISO 20700:2017 Yönetim Danışmanlığı Hizmet Standardına ve Yönetim Danışmanlığı Meslek Etiğine uygun olarak CMC unvanlı danışmanlarca gerçekleştirilmektedir.

CMC unvanı, Yönetim Danışmanlığı hizmeti alan tüm kurum ve kuruluşlar için doğru yönetim danışmanını seçmede tercih edilen niteliktir. CMC belgesi kişinin yetkinliğinin, mesleki bilgi ve becerisinin belgelendirilmesi olduğu kadar uluslararası standartlarda hizmet verildiğinin de tescilidir. Mehmet Ergin - CMC-Global profili için tıklayınız.

 


Sertifikalarımız ve Belgelerimiz