Sürdürülebilirlik Politikamız

Sürdürülebilirlik Politikamız

FMA Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini bütünsel olarak benimser ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan küresel bir topluluğun parçası olmaktan ilham alır.

Sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği hem FMA Akademi bünyesine dahil etmeyi hem de hayatına dokunduğumuz tüm paydaşlarımızın da hayata geçirmelerine destek olmayı amaçlıyoruz.

FMA Akademi, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını desteklemek amacıyla, Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını, diğer bir deyişle, 17 Küresel Amacı desteklemektedir. Bununla beraber, 17 Küresel Amacın 9’u ile ilgili doğrudan faaliyet yürütmektedir.
 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz


Nitelikli Eğitim 

Nitelikli eğitim, kitlelerin yetişmesi ve topluma yararlı bir vatandaş yetişmesi için ulusal anlamda ne kadar önemliyse aslında uluslararası anlamda da dünya vatandaşı yetiştirmek için bir o kadar önemlidir. 

Her şeyin eğitimle başlayıp eğitimle devam ettiğini bildiğimiz bu dünyada, nitelikli eğitim konusu, oldukça önem arz eden ve üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmanın en doğru ve etkili yolu eğitimden geçmektedir. Dünya genelinde ve ülkemizde eğitimin önemine daha fazla vurgu yapılarak, bu konuda daha çok adım atılmalıdır. Şimdiki dünyamız ve gelecek nesiller için daha yapacağımız -bireysel olarak bile- çok iş bulunmaktadır. Önemli olan bu bilinci yitirmemek ve bu motivasyonla diğer insanları da etkileyebilmektir.

Bu doğrultuda FMA Akademi, Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı hizmeti sunarak ve kişiye özel sadece bilgi bazlı değil, farkındalık oluşturup ilham veren ve uyandıran eğitimler sunarak öğrencilerin, kendine güvenen, kendisine inanan ve kendisi için gelecek hedefleri belirleyebilen, kendi kaynaklarını fark edip kullanabilen, kendini istediği gibi tam, doğru ve etkili bir şekilde ifade edebilen, özgüveni olan bir genç ve nitelikli bir yetişkin olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine destek olmaktadır. Bu kapsamda, iş dünyasında danışmanlığını yaptığı aile şirketlerinin hem kendi aile şirketlerinde hem de paydaş şirketlerle olan sosyal ve ekonomik iş birliği süreçlerini desteklemek üzere aileye, aile şirketine ve genele açık Veliaht Akademileri düzenlemekte ve gerçekleştirmektedir.

Kurumsal anlamda da özellikle aile şirketleri sahipleri için Sahiplik Akademileri ile çalışan profesyoneller için de Yönetim (Liderlik) Akademileri düzenlemekte ve gerçekleştirmektedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

FMA Akademi, çalışanları başta olmak üzere, küresel ölçekte toplumsal cinsiyet eşitliği şartlarının iyileştirilmesini, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını en önemli önceliklerinden biri olarak görmektedir. FMA Akademi’nin insan haklarına saygı duyan, sosyal açıdan adil ve çalışma haklarının sürekli iyileştirildiği çağdaş bir iş ortamı yaratmak; iş gücünde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etme ve danışanlarımız nezdinde de toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık başta olmak üzere her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırma hedeflerini desteklemekte ve uygulamaktadır.

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 

FMA Akademi’de sürdürülebilir ekonomik büyüme, daha yüksek verimlilik düzeyleri ve teknolojik yenilikleri teşvik etmek, girişimcilik ve iş imkanlarının teşvik edilmesi, zorla çalıştırma ve insan ticaretinin ortadan kaldırması, tam ve üretken istihdam, tüm kadınlar ve erkekler için insana yakışır iş ve yaşam koşullarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 

FMA Akademi, Üretimde ve Operasyonda Kalite ve Verimlilik Yönetim konularında farkındalık geliştirmeyi ve bu konudaki altyapı anlamında hazırlık ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli hazırlıkların sağlanması ve sürdürülebilir hale getirilmesine destek olmaktadır.

Üretim ve hizmet endüstrilerinde yönetim ve organizasyon açısından da potansiyel, performans ve insan yönetimi alanlarında yenilikçi ve yaratıcı sistem altyapıları sağlamaktadır.

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 

FMA Akademi, kentlerdeki olumsuz çevre etkilerinin azaltılması ve kültürel ve doğal mirasın korunması amacını benimsemektedir. Bu doğrultuda, sürdürülebilir kentler için yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmakta ve geliştirmektedir.

Sorumlu Üretim ve Tüketim 

FMA Akademi, hizmet verdiği sanayi ve hizmet üretimi yapan danışanlarının sorumlu üretim anlayışını desteklemesi konusunda bilgi, farkındalık ve uygulama seviyelerini yükseltmelerine katkı sağlamaktadır.

FMA Akademi, gıdaları israf etmeyerek ve denizlerin kirlenmesinin birinci nedeni olan plastik malzemelerin kullanımını azaltarak ve geri dönüştürülebilir hammadde kullanmaya özen göstererek katkı sağlamaktadır. Bunun yanında, ilgili sektördeki danışan şirketlerin, doğada çözülebilen bioplastikler üretmesi için bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapmaktadır.

Karasal Yaşam 

FMA Akademi, karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek, sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, arazi bozumunu durdurmak ve tersine çevirmek, biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek gibi amaçları benimsemektedir.

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 

FMA Akademi, kurumsal sürdürülebilirlik ilkelerini kendi faaliyet ve ilişkilerine entegre ederek, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kapsayıcılığı artırarak iyi yönetişimi benimsemektedir ve desteklemektedir. Bunun için, toplumsal barışın ve adalet ikliminin bireyselde ve ailede başlayacağı, oluşacağı ve toplum ve dünyaya yayılacağı gerçeği ile aile şirketlerinde Aile Anayasası Danışmanlığı ve Veliaht Yönlendirme Danışmanlığı ile başlayan, Modernizasyon, Kurumsal Kimlik Anayasası ve Kurumsal Kültür Uygulamaları Danışmanlığı, Stratejik Planlama ve Stratejik İş Yönetimi Danışmanlığı, Yönetici (Lider) Koçluğu ve Danışmanlığı gibi eğitimler vererek iş dünyasında güçlü yönetişimi ve böylece güçlü kurum olma idealini desteklemektedir.

Amaçlar İçin Ortaklıklar

Bu doğrultuda FMA Akademi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi için küresel ortaklık ve iş birliği için güçlü taahhüttün sağlanması ve güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Dünyamızı korumak ve barışçıl toplumlar yaratmak için sivil toplum, özel sektör, çok uluslu örgütler, yardım ve paylaşım amaçlı oluşumlarla akademik kurumlar ve diğer paydaşlar arasında işlevsel ortaklıklar kurmaktadır. Bu anlamda üye olduğumuz ve değer üretimi ve paylaşımında bulunduğumuz dernek ve kurumlar şöyledir: 

  • YDD – Türkiye Yönetim Danışmanları Derneği
  • PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği
  • TKYD – Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
  • Fütüristler Derneği
  • Darüşşafaka Cemiyeti
  • İFMC – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti
  • YUD – Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği