Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
 

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri ile şirketinizin sürdürülebilir gelişimi için destek sağlıyoruz. Şirketin sürdürülebilir başarısı için hissedarların, yönetim kurulunun, üst yönetimin ve çalışanların ortak amaca hizmet güdüsüyle iş süreçlerine katkı sağladığı, sağlanan katkının fark edildiği, çalışanların aidiyet duygusuyla daha fazla inisiyatif aldığı, hızlı ve etkin kararlar alabilen, güçlü iletişime ve yaratıcılığa alan açan, potansiyeli ortaya çıkaran, yetkinlikleri geliştiren ve performansı artıran şirket olma değişim ve dönüşümüne destek sağlıyoruz.

Yönetim Danışmanlığı Hizmeti ile temel iş süreçlerinin daha etkin ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi için gerekli iklimin oluşturulmasına ve sürdürülmesine yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yol arkadaşlığımız, mevcut iş süreçlerinin birlikte analiz edilmesi ve danışan ile belirlenen protokol kapsamına göre şekillenen uygulama süreçlerini kapsamaktadır.
 

Bireylerin, grupların, kurumların ve kuruluşların geçmişlerinden aldıkları güçle kendilerini sürekli güncelleyerek geleceğe hazırlamalarının, yaşamlarında en stratejik karar olacağını biliyoruz. Geleceğe hazırlıkta da durum değerlendirmesiyle “Ne durumdayız, ne yapılacak, neden yapılacak, nasıl yapılacak ve neye/nereye ulaşılacak (ne sonuç elde edilecek)?“ sorularını cevaplayan profesyonel destek anlayışının kritik önemde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle danışan bireylerin, grupların, kurumların ve kuruluşların neyi, neden yapmaları gerektiğinin yanında nasıl yapacakları konusunda da yanlarında oluyoruz. Geçmişimizi deneyim olarak kullanıyor ve bugünü yakından takip edip danışanlarımızın geleceklerinin iyi planlanarak yönetilmesinde yol arkadaşlığı yapıyoruz. 
 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI


STRATEJİK DANIŞMANLIK
 

 • ORGANİZASYONEL İKLİM ANALİZİ (ŞİRKET CHECK UP'I) VE ORGANİZASYONEL GELİŞİM DANIŞMANLIĞI
  - İş Yeri Koşulları Değerlendirmesi, Örgütsel İklim Analizi, Organizasyonel İyileştirme ve Organizasyonel Tasarım, Organizasyonel Gelişim
   
 • AİLE ANAYASASI VE AİLE ŞİRKETİ ANAYASASI İLE AİLE VE AİLE ŞİRKETİ KURUMSALLAŞMASI (SİSTEM OLMASI) DANIŞMANLIĞI
 • VELİAHT DANIŞMANLIĞI, VELİAHT YÖNLENDİRME VE KUŞAK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
 • AİLE ANAYASASINA BAĞLI MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI DANIŞMANLIĞI
 • KURUMSAL KİMLİK ANAYASASI (KILAVUZU) VE KURUM KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI
 • STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ PLANLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
  - Mevcut Durum Analizi
  - Stratejik Yönetim Planı - Strateji Planlama
  - Stratejik Planlama ve Stratejik İş Yönetimi Uygulaması
  - Yönetsel Kapasite Geliştirme Programı
   
 • KURUMSAL GELİŞİM VE YENİDEN YAPILANMA DANIŞMANLIĞI
  -Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Danışmanlığı
   
 • YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
 • PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZAR GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI
  - Stratejik Pazarlama ve İş Geliştirme Yönetimi
  - Stratejik Pazarlama, Ticari Pazarlama, Pazarlama Stratejileri, Ulusal ve Uluslararası Stratejik Pazarlama İletişimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM, Pazarlama Akademisi)
  - Strateji Satış (İç-Dış Pazar) Yönetimi
   
 • KURUMSAL İLETİŞİM PLANLAMASI VE KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİSİ
 • ENTEGRE TEDARİK ZİNCİRİ DANIŞMANLIĞI VE UYGULAMALARI
 • BİRLEŞME VE SATINALMA DEĞERLEME DANIŞMANLIĞI VE ÇALIŞMALARI (M&A)
 • KALKINMA VE GELİŞME DANIŞMANLIĞI
 • ÖZEL TASARIM BİLGİ SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI
 • KİŞİSEL VE KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ
 • GELECEK PLANLAMA YÖNETİMİ (FÜTÜRİZM) DANIŞMANLIĞI
 • YÖNETİCİ YETKİNLİK DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PLANLAMA DANIŞMANLIĞI
 • DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ VE YÖNETİM KURULU DANIŞMANLIKLARI
 • YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYELİKLERİ – YÖNETİM KURULU DANIŞMAN ÜYELİKLERİ
   

TEKNİK DANIŞMANLIK
 

 • ÜRETİM VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIĞI
  - Üretimde Kalite ve Verimlilik Yönetimi
   
 • OPERASYONEL MÜKEMMELLİK SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI
  - Operasyonda Kalite ve Verimlilik Yönetimi
   
 • KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KALİTE STANDARTLARI DANIŞMANLIĞI
 • FİNANS YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
 • MALİ BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIĞI
 • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DESTEK HİZMETLERİ DANIŞMANLIĞI

 

OPERASYONEL DANIŞMANLIK
 

1. ENTEGRE İNSAN KAYNAKLARI YAPILANDIRMA DANIŞMANLIĞI

 • İK Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritası
 • Organizasyon ve İK Süreçleri Tasarımı
 • İş Analizleri ve İş Tanımları
 • Stratejik İş Gücü Planlama ve Norm Kadro Tasarımı
 • İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme (Oryantasyon)
 • Ücret Yönetimi
 • Bireysel Performans Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi
 • Prim, Ödüllendirme ve Öneri Sistemi
 • Kariyer Planlama ve Yedekleme
 • Eğitim Yönetimi
 • Çalışan Memnuniyeti ve İşveren Markası Analizi
 • Bordrolama ve İdari İşler
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Dijital Dönüşüm: İK 4.0
 • İK Raporlaması Tasarımı
   

2. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI VE AĞ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
3. MUHASEBE SİSTEMİ VE MUHASEBE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

4. PROJE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI


TAKTİK DANIŞMANLIK
 

 • PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI VE UYGULAMALARI
  - Marka, Markalaşma ve Marka İletişimi, Marka Yönetimi, Stratejik Konumlama, Markalaşma ve Ürün Geliştirme, Marka Proje Yönetimi, Yeni Ürün Tanıtımı, Sosyal Medya Pazarlaması.
   
 • STRATEJİK SATIŞ, SATIŞ YÖNETİMİ VE MÜŞTERİ YÖNETİMİ (İÇ VE DIŞ TİCARET-İHRACAT) DANIŞMANLIĞI
  - Müşteri İlişki Yönetimi (CRM) Danışmanlığı,
  - Satış Akademisi I - Satış ve Satış Organizasyonları/Satış Takım Liderliği, Ekip Çalışması, Satış Ekibi Oluşturma ve Geliştirme,
  - Satış Akademisi II - Satış ve Ürün Kanalları Yönetimi, Saha, Kanal, Bayi, Toptancı, Organize Perakende, Zincir Mağaza Yönetimi, Anahtar Müşteri Yönetimi ve Geliştirme, Acente, Distribütör, Ajans Yönetimi ve İyileştirme,
  - Perakende Akademisi, Mağaza Yönetimi, Yeni Mağaza Açılışları ve Geliştirme, Yeni Mağazalara Stratejik Konum ve Tasarım Stratejileri, Mağaza Tasarımlarının Geliştirilmesi.
   
 • REKABET ÜSTÜ VE MAVİ OKYANUS STRATEJİSİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
 • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TASARIMI VE GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI
 • DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
 • EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIĞI
 • ÇALIŞTAYLAR VE FİKİR ATÖLYESİ ÇALIŞMALARI

 

KOÇLUK HİZMETLERİMİZ


Bireysel ve kurumsal anlamda, bireylerin ve kurumların potansiyellerini (çözümcü ve geliştirici yönlerini) ortaya çıkarmalarına destek olan bir hizmetimizdir.

Koçluk ile bireyin ve kurumun, potansiyelini kullanarak hedeflerine ulaşabilmesi, performansını yükseltmesi, ihtiyaç duyduğu becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Koçluk, beklenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında oluşturulan planlı bir gelişme ilişkisidir. Bireylerin sahip olduğu potansiyelini ortaya çıkartıp, ulaşılabilir hedeflere odaklanan bir öğrenme, farkındalık ve gelişim aşamasıdır.

Koçluk Hizmetimiz, profesyonel eğitim almış, ICF onaylı ve deneyimli koç ile kariyerini geliştirmek ve performansını arttırmak, hedeflerini gerçekleştirmek için destek almayı kabul eden danışan arasındaki ilişkiyi kapsar. Koçluk hizmeti ile danışanın, iş ve özel yaşamındaki, gelişim alanları olarak belirlenen alanlara odaklanarak sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirirken süreçlere odaklanarak daha hakim olması sağlanır.

IFC onaylı ve deneyimli koçlarımız, yansıtmalarla, danışanın iş ve özel yaşamı ile ilgili sunduğu konulara ilişkin farkındalıktan eyleme varan dinamikler kapsayan bir ilişki oluşturur. 

ICF tarafından onaylı koçlarımız, ICF Etik Yüklenimler Sözleşmesi hükümlerine göre hizmet sunmaktadır. 

Koçluk Hizmetlerimiz

 • Eğitim (Öğrenci̇) Koçluğu/Eğitim Danışmanlığı
 • Veliaht Koçluğu
 • Etkili Anne-Baba-Çocuk İletişim Danışmanlığı (Koçluk Destekli)
 • Gelecek Planlama ve Kariyer Koçluğu
 • Girişimci Koçluğu
 • Yönetici/Lider Koçluğu
 • İletişim Koçluğu
 • Kurum Koçluğu (Kurumsal Koçluk)
   

MENTÖRLÜK HİZMETLERİMİZ


Mesleki eğitim sürecini hızlandırmak ve bu süreci en az sayıda hatayla geçirmek isteyenlerin mentörlük hizmetinden faydalanmaları gerekmektedir. 

Mentörlerimiz, deneyimlerini paylaşarak, tavsiyeler vererek ve bilgilendirerek yol gösterir. Mentiye, kişisel gelişiminde ve mesleki gelişiminde yol arkadaşlığı yapar. Bu durum, kurum içindeki iş birliğini, performansı pozitif yönde etkiler. 

Mentörlük Hizmeti, Üst Yönetici, İnsan Kaynakları Yöneticisi seviyesinde talep edilirse, İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek bir model olacaktır. Mentörlük Hizmeti, Genel Müdür seviyesindeki Üst Yönetici için talep edildiğinde ise süreç, Yönetim Kurulu Başkanı ve Dış Danışmanlık Hizmetiyle (Mentörlük) birlikte gerçekleştirileceği ortak yönetim modeli şeklinde izlenmektedir.
 

Veliaht Mentörlüğü


Veliaht Mentörlüğü Hizmetiyle yöneticilerin almış olduğu eğitimlere ve tecrübelerine ek olarak alacakları destekleyici eğitimler, bu süreçte doğru yönlendirmeleri için destek sağlaması hedeflenmektedir. Eğitim olanaklarından stratejik yönetim eğitimi gibi tekniklerden faydalanarak, daha profesyonel ve başarı odaklı yönetim uygulamaları gerçekleştirmekte destek sağlamaktayız. Tüm süreçlerimizi, birlikte interaktif bir şekilde gerçekleştirerek en üst seviyede iş birliği ile katkı sağlıyoruz.

Veliahtların sahip olduğu karakter özelliği, yetenek ve yetkinliklerinin özel hayat ve şirket yararına nasıl desteklenmesi gerektiği konusunda yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Mentörlük Hizmeti, danışan ve mentörün belirledikleri tarih, saat ve yerlerde gerçekleştirilmektedir. Mentör, etik yüklenimler çerçevesinde, danışanın en yüksek çıkarlarını ve kişisel bilgileri ile seans içeriği hakkında hiçbir bilgiyi danışanın izni olmadan kimseyle paylaşmayacağını taahhüt eder. 
 

ÇALIŞTAYLAR VE FİKİR ATÖLYESİ ÇALIŞMALARI


Çalıştaylar ve Fikir Atölyesi Çalışmaları ile danışanlarımızın bir konu ve amaç dahilinde, ilgililerin düşüncelerini ve önerilerini sunmalarına, tartışmalarına ve ortak akılla ortak bir karar vermelerine yönelik iklim oluşturuyoruz. İlgili konu ve amaç için ortak akılla bir karar çıkarmanın yanında, iş süreçlerine katılan, takım çalışmasına uyum sağlayan ve aidiyet bilinciyle çalışan ekiplerin inşasına destek sağlıyoruz.

Anlayışımız, bir Beyin Fırtınası'dır. 

Örneğin, bir stratejik yönetim çalıştayı ya da fikir atölyesi çalışması yapıyorsak, muhtemel olan tüm detayları inceleyerek günün sonunda stratejik planlama, yapılandırma (doğru bir yol haritası) ile doğru ve etkili bir stratejik yönetim ve kontrol mekaniği kurmayı sağlıyoruz. 

Stratejik Yönetim = Stratejik Planlama + Yapılandırma + Yönetme + Kontrol

Çalışmalarımızda, yaratıcı düşünme ve imgeleme sağlanabilmesi için dört temel koşul sağlanır:

 • Eleştiri kapı dışında bırakılır.
 • Sınırsız düşünme için iklim oluşturulur.
 • Nicelik aranır.
 • Kombinasyon ve geliştirme aranır.
   

DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ VE YÖNETİM KURULU DANIŞMANLIKLARI


Şirket ve kurumlarda Danışma Kurulu Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Danışmanlıkları ile Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim görevine fonksiyonel destek sağlıyoruz.

Satın Alma, Üretim Planlama, Üretim, Kalite Güvence, Depo ve Lojistik, İnsan Kaynakları, AR-GE ve ÜR-GE, Finans, Mali İşler, Muhasebe, Pazarlama ve Satış, Dış Ticaret, Bilgi Teknolojileri ile Yönetim ve Organizasyon alanları başta olmak üzere, farklı alanlarda, sektörlerde ve kategorilerde ve farklı kültürlerde ulusal ve uluslararası şirketlerde fonksiyonel ve üst düzey yöneticilik deneyimine sahip danışmanlarımız tarafından Danışma Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı desteği, yüksek sorumluluk ve mesleki etik yüklenimler çerçevesinde verilmektedir.

Danışma Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı ile Yönetim Kurullarına danışma desteği sağlanarak iş süreçlerinin doğru oluşturulması, etkili yönetilmesi, takip edilmesi, denetlenmesi ve daha verimli ve etkili olmasına katkı sağlanmaktadır.

Danışma Kurulu Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Danışmanlıkları ile danışanlarımıza, farklı şirketlerde ve sektörlerde kazanılmış profesyonel deneyim ve farklı bakış açıları ile vizyon sağlayarak önemli stratejik avantajlar oluşturulmakta ve fark yaratan Yönetim Kurulları oluşturma süreçlerine destek verilmektedir.
 

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYELİKLERİ VE DANIŞMAN ÜYELİKLERİ


Şirket ve kurumlarda Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri, Yönetim Kurulu Danışman Üyelikleri ile yönetim kurulunun denetim ve gözetim görevine fonksiyonel destek sağlanmaktadır.

Şirketin, icrasında ve temsilinde yer almayan ve şirketin ortağı (hissedarı) olmayan yönetim kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi unvanıyla, şirketin yönetim kurulunda yer alırlar. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket işleyişine objektif, yapıcı, şirket çıkarlarını önceleyen ve gözeten, farklı tecrübe ve bakış açısı ile kararlarını değerlendirerek, kamusal ve toplumsal dengeleri gözeterek, şirkete katkı sağlarlar. Geçmişte olduğu kadar, günümüzde daha da kritik öneme sahip, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri - Yönetim Kurulu Danışman Üyelikleri bünyesinde bulunduğu yönetim kuruluna ve dolayıyla şirkete fonksiyonelliğinin yanında, prestij ve itibar da sağlamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin operasyonel süreçlere dahil olmaması, şirketteki iş süreçlerine üst pencereden bakabilmesine imkan sağlamaktadır. Bu bakış açısı ile iş süreçlerini stratejik bakışla değerlendirerek, stratejik odak, amaç ve hedeflere yönelik, yöndeşlikle, şirketin sürdürülebilir büyümesinde aktif rol oynanmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile danışanlarımıza bilgi, birikim, deneyim ve uygulamalı eğitim temelli hizmet sunarak iyi yönetişim uygulamalarına destek sağlıyoruz. İyi yönetişim ile iç işleyişinin sistem haline gelmesine destek olduğumuz danışanlarımızın zorlu pazar şartlarında, rekabet avantajı elde etmelerine destek oluyoruz.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri, Yönetim Kurulu Danışman Üyelikleri ile danışanlarımıza, farklı şirketlerde ve sektörlerde kazanılmış profesyonel deneyim ve farklı bakış açıları sağlayarak önemli avantajlar oluşturulmakta ve fark yaratan yönetim kurulları oluşturma süreçlerine destek sağlanmaktadır.
 

EĞİTİM, KONFERANS VE SEMİNERLER 


Hissedarların, şirket sahiplerinin, yönetim kurullarının, üst yönetimin, yöneticilerin, çalışanların ve dolayısıyla şirketlerin iş yapış kapasitelerini ve rekabet kapasitelerini ortaya koymalarını ve performans gerçekleştirmeleri etkileyen konularında bilgi ve farkındalık amaçlı, ilham veren eğitim, konferans ve seminerlerle destek sağlıyoruz.

FMA Akademi; eğitim, konferans ve seminerleri ile şirketlerin kurumsallaşmasına, kurumsal yönetime anlayışına ve planlanan eğitim konusuna yönelik düşünce, duygu, tutum, davranış, söz ve beyanat, enerji birliği ve yöndeşlik oluşmasını sağlıyoruz. Yani eğitim, konferans ve seminerlerimiz, motivasyon konuşmalarından öte, işe yarayan ve hayatı kolaylaştıran ve iş süreçlerini doğrudan etkileyen yetkinlikler kazandırmaktadır.

Şirketler ne kadar farklılık yaratırsa yaratsın rakipler her zaman aradaki farkı kapatacaktır. Önemli olan, yaratılan farkın geliştirilerek sürdürülmesidir. Bunu yapabilmek için salt yerel değil, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve buna göre şirketi ve çalışanları desteklemek gerekmektedir. Eğitim, konferans ve seminer hizmetlerimiz ile ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, şirketlerin ihtiyaç ve gerçeklikleri de göz önüne alınarak destek sağlanmaktadır.

Eğitim, konferans ve seminerler ile bireyin ve şirketin hedefleri doğrultusunda, düşünce, duygu, tutum ve davranış değiştiren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hizmet öncesi çalışmalarla ihtiyaç ve beklentiyi analiz ederek en uygun ve özgün eğitim içerik ve metodunu planlıyoruz. Hizmetlerimizi, şirketin ihtiyaç ve beklentileri ile katılımcı grubun profillerine göre özgün eğitimlerimizi, alanında uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından veriyoruz. Hizmet sonrası izleme, takip ve kontrol süreçleri ile hizmetlerimizin geliştirme çalışmalarını yapıyor ve raporluyoruz.
 

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ


Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz

 • Tony Buzan Anlayarak Hızlı Okuma Tekniği Eğitimi
 • Tony Buzan Öğrendiğini Hatırlama Tekniği Eğitimi - Hafıza Teknikleri Eğitimi
 • Tony Buzan Öğrenmeyi Öğrenme Tekniği Eğitimi - Tony Buzan Zihin Haritaları (Mind Mapping) Eğitimi
 • Zor Duygularla Yapıcı Şekilde Başa Çıkma Eğitimi
 • Öfke Yönetimi Eğitimi - Zor Anlar ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi
 • Sınav Yönetimi ve Sınav Kaygısı Yönetimi Eğitimi
 • Stresle Başa Çıkma Eğitimi
 • Motivasyon ve Hedef Belirleme Yönetimi Eğitimi
 • Points of You ile Yaratıcı Düşünme Oyunu
 • Beyin ve Hafıza Geliştirme Eğitimi
 • Liderlik ve Yönetim Stratejileri Eğitimi
 • Ben Kimim? Eğitimi
 • Etkili İletişim Becerileri Eğitimi 
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Akıl Oyunları Eğitim 
 • Analitik Düşünce Eğitimi
 • Kişisel Gelişim, İletişim ve Siyasi İletişim Yönetimi Eğitimi

Kurumsal Gelişim Eğitimlerimiz

 • Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma (Sistem Olma) Eğitimi
 • Veliaht Yönlendirme ve Gelecek Planlama Eğitimi
 • Liderlik ve Yönetim Stratejileri Eğitimi
 • Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Toplantı Yönetimi Eğitimi
 • Toplantı Yönetimi ve Not Alma Teknikleri Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • Organizasyonel Gelişim Eğitimi
 • Operasyonel Mükemmellik Sistemleri Eğitimi
 • Kalite Yönetim Sistemleri ve Kalite Standartları Eğitimi
 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • Yetkisiz Etki Eğitimi
 • Kaos ve Değişim Yönetimi Eğitimi
 • Kritik Düşünme Yönetimi Eğitimi
 • Marka ve Marka İletişimi Eğitimi
 • Ekiplerin Beş Engeli Eğitimi
 • İnovasyon ve Yaratıcılık Eğitimi
 • Liderlik (Yönetim) Geliştirme Akademisi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Heyecan Veren Powerpoint Sunumları Eğitimi
 • Mind Map’le Satış ve Satış Yönetimi Eğitimi
 • Sahipler ve Üst Yönetim Mind Map ile İş&İnsan Yönetimi ve Liderlik Eğitimi
 • Liderlik (Yönetim) Geliştirme Akademisi Eğitimi
 • Eğitimcinin Eğitimi    
 • Pazarlama ve İş Geliştirme Yönetimi Eğitimi 
 • Liderlik ve Liderliğin Zihin Kodları Eğitimi
   

Pazarlama ve Satış Akademisi Eğitimlerimiz

 • Pazarlama ve İş Geliştirme Eğitimi
 • Dijital Pazarlama Yönetimi Eğitimi
 • Satış ve Satış Organizasyonları ile Satış Takım Liderliği Eğitimi
 • Satış Ekibi Oluşturma ve Geliştirme Eğitimi
 • Stratejik Satış Geliştirme Eğitimi
 • Satış ve Ürün Kanalları Yönetimi Eğitimi
 • Saha, Kanal, Bayi ve Toptancı ve Distribütör Oluşturma ve Geliştirme Eğitimi
 • Anahtar Müşteri (Key Account) Yönetimi ve Geliştirme Eğitimi
 • Acente, Distribütör, Ajans Yönetimi ve İyileştirme Eğitimi
 • Organize Perakende Eğitimi
 • Zincir Mağaza Yönetimi Eğitimi
 • Ekip Çalışması Eğitimi
 • Rekabet Üstü ve Mavi Okyanus Stratejisi Eğitimi
   

Sahiplik Akademisi Eğitimlerimiz

 • Stratejik Planlama ve İş Yönetimi Eğitimi
 • Pazarlama ve İş Geliştirme Yönetimi Eğitimi
 • Satış ve Müşteri Yönetimi Eğitimi
 • Finans Yönetimi Eğitimi
 • Üretimde ve Organizasyonda Kalite ve Verimlilik Yönetimi Eğitimi
 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Toplantı Yönetimi Eğitimi
 • Liderliğin Zihin Kodları Eğitimi 
   

Liderlik (Yönetim) Geliştirme Akademisi Eğitimlerimiz

 • Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Eğitimi
  - Temel Değerler
  - Misyon
  - Vizyon
  - Durum Analizi
  - Jenerik Stratejiler
  - Strateji Planlama
  - Stratejik Yönetim
   
 • Performans Yönetimi Eğitimi Modül 1
  - Kendinizi Nasıl Görüyorsunuz
  - Güç Taban Envanteri
  - Araştırma Haritası
  - Nakit Birimleri Portföyü
  - Motivasyon Analizi
  - Ayraç
  - 3 Ego Analizi
  - Konuşma ve Dinleme Sanatı
  - Ekip Yönetimi ve Sinerji
  - İş Planlama ve Zaman Yönetimi
   
 • Performans Yönetimi Eğitimi Modül 2
  - Sorun Teşhisi
  - Performans Sorunları
  - Beceri Gelişimi
  - Tutum Gelişimi
  - Astların Yönetime Karşı Tutumları
  - Durumsal Yönetim Tarzları
  - X-Y Teorisi
  - Kendini Doğrulayan Kehanet
  - Geribildirim Verme
   
 • Performans Yönetimi Eğitimi Modül 3
  - Kaos ve Değişim Yönetimi 
  - Kaos ve Değişim Teorisi
  - Yaşayan Şirket
  - Kuvvet Alan Analizi
  - Değişimle Başa Çıkmak
   
 • Performans Yönetimi Eğitimi Modül 4
  - Risk Alma Envanteri 
  - Kurum Kültürü 
  - Problem Çözme 
  - Karar Verme 
  - Yaratıcılık
  - Şirket İçi Yazışma Kültürü (İlave Edilen)
   
 • Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Toplantı Yönetimi Eğitimi
 • Kaos ve Değişim Yönetimi Eğitimi 
 • Motivasyon Yönetimi Eğitimi
 • İşyeri Karamsarlığını Yönetme Eğitimi
 • Yetkisiz Etki Eğitimi
   

Veliaht Akademileri Eğitimlerimiz

 • Veliaht Yönlendirme ve Gelecek Planlama Eğitimi
 • Liderlik ve Yönetim Stratejileri Eğitimi
 • Girişimci Liderliğin Zihin Kodları Eğitimi
 • Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Toplantı Yönetimi
 • Stratejik Planlama ve İş Yönetimi Eğitimi
 • Pazarlama ve İş Geliştirme Yönetimi Eğitimi
 • Satış ve Müşteri Yönetimi Eğitimi
 • Finans Yönetimi Eğitimi
 • Üretimde ve Operasyonda Kalite ve Verimlilik Yönetimi Eğitimi
 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi