Eğitim Hizmetleri

Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz

Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz

Kişisel gelişiminizi destekleyici eğitimler sunuyoruz.

Kurumsal Gelişim Eğitimlerimiz

Kurumsal Gelişim Eğitimlerimiz

Kurumsal gelişiminizi destekleyici eğitimler sunuyoruz.

Sahiplik Akademisi Eğitimlerimiz

Sahiplik Akademisi Eğitimlerimiz

Aile Şirketi sahiplerinin kişisel ve kurumsal gelişimini destekleyen eğitimler sunuyoruz. Hissedarlara ve Aile Konsey’ine vizyon yaratmalarına ve vizyon doğrultusunda yönetimlerini sürdürmelerine yönelik eğitimler sunuyoruz.

Pazarlama ve Satış Akademisi Eğitimlerimiz

Pazarlama ve Satış Akademisi Eğitimlerimiz

Rekabet avantajı sağlayacak ve rekabet üstü anlayışlar geliştirecek kurumsal eğitimler sunuyoruz.

Veliaht Akademileri Eğitimlerimiz

Veliaht Akademileri Eğitimlerimiz

Aile şirketlerinin yeni kuşak (veliaht) üyeleri lider adaylarını iş hayatına hazırlıyoruz.

Liderlik (Yönetim) Geliştirme Akademisi Eğitimlerimiz

Liderlik (Yönetim) Geliştirme Akademisi Eğitimlerimiz

Liderlik (Yönetim) tarzını öğrenerek, geliştirerek lider olmanın farkına varılacak eğitim ve uygulamalar sunuyoruz.