Satış Akademisi, Key Account Geliştirme Eğitimi – 8-9-10 Eylül 2017