Stratejik Planlama, Mevcut Durum Analizi Çalışması – Nisan-Kasım 2022