Yönetici Yetkinlik Geliştirme Yönetimi Danışmanlığı – 13-14 Ocak 2022