Veliaht Mentörlüğü

Veliaht Mentörlüğü

Veliaht Mentörlüğü

Yöneticilerin almış olduğu eğitimlere ve tecrübelerine ek olarak alacakları destekleyici eğitimler, bu süreçte doğru yönlendirmeleri için destek sağlaması hedeflenmektedir. Eğitim olanaklarından stratejik yönetim eğitimi, tekniklerden faydalanarak, daha profesyonel ve başarı odaklı yönetim uygulamaları gerçekleştirmekte destek sağlamaktayız. Tüm süreçlerimizi, birlikte interaktif bir şekilde gerçekleştirerek en üst seviyede iş birliği ile katkı sağlıyoruz.

Mentörlük, bireylerin ve kurumların yetenek ve becerilerini çoğaltmak, geliştirmek için güçlü bir yoldur. Mentör, deneyimlerini paylaşarak, tavsiyeler vererek ve bilgilendirerek yol gösterir. Mentiye kişisel gelişiminde ve mesleki gelişiminde faydalar sağlar. Bu durum kurum içindeki iş birliğini, performansı pozitif yönde etkiler.

Mesleki eğitim sürecini hızlandırmak ve bu süreci en az sayıda hatayla geçirmek isteyenlerin mentörlük hizmetinden faydalanmayı düşünmeleri gerekmektedir.

Mentörlerimiz, deneyimlerini paylaşarak, tavsiyeler vererek ve bilgilendirerek yol gösterir. Mentiye, kişisel gelişiminde ve mesleki gelişiminde yol arkadaşlığı yapar. Bu durum, kurum içindeki iş birliğini, performansı pozitif yönde etkiler.

Mentörlük Hizmeti, Üst Yönetici, İnsan Kaynakları Yöneticisi seviyesinde talep edilirse, İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek bir model olacaktır. Mentörlük Hizmeti, Genel Müdür seviyesindeki Üst Yönetici için talep edildiğinde ise süreç, Yönetim Kurulu Başkanı ve dış danışmanlık hizmetiyle (Mentör, Koç, Danışman) birlikte gerçekleştirileceği ortak yönetim modeli şeklinde izlenmektedir.

Mentörlük hizmeti, Danışan ve Mentörün belirledikleri tarih, saat ve yerlerde mentörlük seanslarını gerçekleştirecektir. Mentör, etik yüklenimler çerçevesinde, danışanın en yüksek çıkarlarını ve kişisel bilgileri ile seans içeriği hakkında hiçbir bilgiyi danışanın izni olmadan kimseyle paylaşmayacağını taahhüt eder.
 

Mentörlük Nedir?

Mentör; bir kurum içinde yer alan ve o kurum içinde farklı görevlerde çalışıp bilgi ve tecrübe kazanmış olan, (veya kuruma danışman olarak hizmeti verip, kurumu ve mentörlük desteği alacak bireyin, mevcut ve gelecekteki kariyer planlamasına göre ihtiyaçlarını bilen) astlarına şirket politikası, kurum gereklilikleri, çalışma stratejileri ve kariyerini yönlendirme konularında tavsiyelerde bulunan yol gösterici kimse olarak tanımlanabilir. Mentörler, şirket hakkında sahip olduğu bilgileri kendinden sonrakilere aktarırken onlarla uzun süreli, eğitim odaklı ilişkiler kurmayı hedeflerler.

Mentör, bir firmanın yol arkadaşıdır, tüm süreçlerinde onunla iş birliği yapan, yönlendiren, bilgi desteği sağlayan, doğru kaynaklara ulaşmasını sağlayan kişidir. Bu süreçte firmaların doğru ve nitelikli bir mentörle çalışması önemlidir. Mentör; mentörlük alan kişi ve firmanın (mentee) hedeflerine ulaşabilmesi için firma karar alıcıların da gerekli farkındalık ve karar alma motivasyonunu yaratır, deneyimlerini paylaşarak ve çözüm seçeneklerini göstererek firma karar alıcılarının harekete geçmesini sağlar, Sorarak ve araştırarak firmanın eksik olduğu konuları tespit eder, Ölçülebilir ve izlenebilir metotlar kullanır, yapısal ve profesyonel bir kapasite geliştirme süreci olarak ele alır.

Bu nedenle mentörlük, deneyim transferidir. Mentör işi yapmaz, karar vermez veya çözüm bulmaz.
 

Mentörlük Hizmetinin Hedefleri

 • Süreci, sistematik, bütünsel ve inovasyon odaklı bir yaklaşımla ele alan "Kurumsal İnovasyonun" oluşturulması. 
 • İhtiyaçların teknik analiz metotları, gözlem ve karşılıklı değerlendirme ile belirlenmesi.
 • Yetkinliğin sürdürülebilir şekilde arttırılması, bunun sonunda da iş yapış performansının yükseltilmesinin sağlanası,
 • Kariyer gelişiminin sağlanması,
 • Yeni ekibin kurumu anlaması, tanıması ve sosyalleşmesi, aynı zamanda kariyer merdiven planlaması ve bilgi transferi yapması,
 • Sonuç/hedef odaklı olması hedeflenmektedir.
   

Mentörlüğün Sağlayıcı Somut Faydalar

 • Kişisel ve mesleki hedeflerinize ulaşmanızda sürekli yanınızda olacak, sizi çok iyi dinleyecek ve size elinden gelenin fazlasını vermek isteyen bir desteğiniz olacak.
 • Kendinize en sormadığınız ve/veya sormayı hiç düşünmediğiniz soruları duymanızı sağlayacak.
 • Kararlarınızı, daha fazla tercihle derecelenme yapmanıza ve karar vermenize destek olacak.
 • Kararlarınızın olası sonuçlarıyla netleşmenizi, karar ve tercihlerinizde özgürleşmenizi destekleyecek.
 • Zihinsel Tipoloji analizi ile belirlenen, Merak Alanının Analizi, Karakter Özelliği Analizi, Motivasyon ve Ödül Özelliğinin Analizi ve Öğrenme Özelliğinin Analizi sonuçlarına göre iş ve kişisel hayatı ile ilgili destek olacak.
 • Yetkinlik Değerlendirme Görüşmesi Değerlendirme Formunda gelişmeye açık yanlar olarak belirtilen Yönetsel Yetkinlikler, Teknik Yetkinlikler ve Temel Yetkinliklere yönelik, okuma, araştırma, dinleme, izleme, danışmanlık, koçluk ve eğitim süreçleri yönetilecek ve destek olacak.
   

Mentörlük Hizmeti 5 Ana Aşamadan Oluşmaktadır

 • Ön değerlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Oluşturulması
 • Mentörlük Yol Haritası Mutabakatının Sağlanması
 • Organizasyonun Oluşturulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi ve Yönergelerin Tarif Edilmesi
 • İhtiyaç, Fırsat, Fikir Havuzunun Oluşturulması
 • Uygulama ve Sonuç Raporu