Etkili Anne-Baba-Çocuk İletişim Danışmanlığı (Koçluk Destekli)

Etkili Anne-Baba-Çocuk İletişim Danışmanlığı (Koçluk Destekli)

Etkili Anne-Baba-Çocuk İletişim Danışmanlığı (Koçluk Destekli)

Etkili Anne-Baba-Çocuk İletişim Danışmanlığı Nedir?

Aile üyelerinin birbirini tanıması, aile içerisinde doğru iletişimin belirlemesi, aile/aile bireyi rolünün etkili bir şekilde yerine getirebilmesi ve anne-baba-çocuk doğru ve etkili iletişimi için profesyonel destek sağlayan koçluk hizmetidir.

İş ve özel yaşamda başarı ve başarısızlığın doğrudan yansıması olan iletişim ve ilişkilerdeki başarıyı sağlamaya yönelik, yetkinlik ve donanımların yanında özel hayat ve kariyer hayatında etkili olmaya yönelik doğrudan ilişki ve iletişim koçluğudur.

Hem kendimizin hem de iletişim kurduğumuz karşımızdakilerin gerekli görülürse DISC Profili ile iletişim dilini ve metodunu öğrenme, tayin etme ve etkin iletişim için geliştirilmesini sağlama programıdır. Gerekli görülürse 3 Ego Analizi ve/veya Points of You Uygulamaları ile desteklenerek, süreç etkili hale getirilmektedir.
 

Etkili Anne-Baba-Çocuk İletişim Danışmanı Ne Yapar?

İletişim ve Aile İçi (Anne-Baba-Çocuk) İletişim Koçu olarak; aile ve aile üyelerinin aile içerisindeki düşünce, duygu, tutum, davranış, sözlü iletişim ve sosyal hayatını bir bütün olarak ele alıyor, iletişim kurulan aile bireyi ile destek stillerini, kariyer eğilimini, güçlü ve zayıf yanlarını tespit ederek potansiyelini ortaya çıkarmasına ve kullanmasına, etkili iletişim dilini bulmasına ve kullanmasına destek oluyor, başarıyı birlikte gerçekleştiriyoruz.
 

İletişim ve Aile İçi (Anne-Baba-Çocuk) İletişim Koçluğu Kazanımları

  • Aile/aile üyelerinin bireysel stratejisini belirlemek,
  • Zihin yapısını ve olumlu düşünce anlayışını geliştirmek,
  • Olumlu iletişimi ve olumlu iletişimi sürdürmeyi başarması için geçerli sebebini bulmasını sağlamak,
  • Aile bireylerinin ayrı ayrı ve ailenin hedef belirlemesini ve planlamasını yapmak,
  • Aile içerisinde öz disiplinini sağlamak
  • Aile ile keyifli zaman yönetimini ve zaman geçirmeyi öğrenmek ve uygulamak,
  • Aile, aile dışı ve çevre barışı iletişimini gerçekleştirmek.
     

FMA Gelecek Yönetimi Akademisi, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) onaylı koçlar ile hizmet sunmaktadır. ICF Etik Kuralları Anlaşması çerçevesinde danışanın en yüksek çıkarlarını ve kişisel bilgileri ile seans içeriği hakkında hiçbir bilgiyi danışanın izni olmadan kimseyle paylaşmayacaklarını taahhüt eder.