Veliaht Koçluğu

Veliaht Koçluğu

Veliaht Koçluğu

Veliaht Koçluğu, aile şirketlerinde çalışan veya çalışması arzu edilen aile üyelerine yönelik özel bir hizmettir. Veliahdın, benzersiz beyin özelliklerini dikkate alınarak (karakter özelliği ve yetenek gibi) hem kendisi hem de şirket yararına bu özelliklerini nasıl desteklemesi gerektiği konusunda yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Veliaht Koçluğu ile şirkette çalışan veya çalışması arzu edilen aile üyelerinin kısa ve uzun vadeli kurumsal hedeflerine ulaşmalarını sağlayan performans artışını ve liderlik gelişimini hedefleyen bir süreçtir.
 

Veliaht Yönlendirme Danışmanlığının Sağlayacağı Faydalar;

  • Aile bireylerinin hem kendilerini hem de birbirlerini daha iyi tanıyıp, ilişkilerinde daha yapıcı ve paylaşımcı bir ortam oluşturabilmelerine imkân sağlamak,
  • Aile bireylerinin yetenek ve karakter gibi beyin temelli özelliklerinden hareketle, şirkette nasıl bir görevde daha mutlu ve başarılı olabileceklerine açıklık getirmek,
  • Ailedeki gençlerin daha mutlu ve başarılı bir hayat sürdürebilmeleri için ne türlü eğitimler almaları gerektiğine açıklık getirmek,
  • Şirketin rekabet avantajı sağlamasında hangi görevde hangi aile bireyinin daha önemli olabileceğini tespit etmek,
  • Ailede meslek seçimi aşamasında olan veya üniversite okuyan gençlerin kişisel zihin şifrelerinden hareketle mutlu, başarılı ve yüksek motivasyonlu bir şekilde çalışabilecekleri mesleki alanlarla ve görev tanımlarıyla buluşabilmelerine yardımcı olmak,
  • Şirket içinde çalışan veya çalışacak olan aile bireylerinde kişisel beyin özelliklerinden hareketle kimlerin hangi görevlerde bir araya getirilmelerinin şirketin başarısı ve rekabet avantajı açısından önemli olabileceğine açıklık getirmek,
  • Aile bireylerinin daha başarılı ve mutlu bir hayat için beyin özelliklerinin gelişimine en üst düzeyde katkı sağlamak,
  • "Kim nasıl daha mutlu ve başarılı olur?", "Kimin motivasyonunu nasıl daha çok yükseltebiliriz?" Sorularına yanıt bulabilmektir.
     

FMA Gelecek Yönetimi Akademisi, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) onaylı koçlar ile hizmet sunmaktadır. ICF Etik Kuralları Anlaşması çerçevesinde danışanın en yüksek çıkarlarını ve kişisel bilgileri ile seans içeriği hakkında hiçbir bilgiyi danışanın izni olmadan kimseyle paylaşmayacaklarını taahhüt eder.