Yönetici (Lider) Koçluğu

Yönetici (Lider) Koçluğu

Yönetici (Lider) Koçluğu

Yönetici (Lider) Koçluğu ile yönetici, lider ve lider adaylarının profesyonel iş yaşamında, sosyal yaşamda ve siyasi yaşamda bireysel ve kurumsal hedeflerine ulaşabilmeleri için iş ve yönetim becerilerini arttırmalarına destek oluyoruz.

Yönetici Koçluğu, üst ve orta düzey yöneticilerin kısa ve uzun vadeli kurumsal hedeflerine ulaşmalarını sağlayan performans artışını ve liderlik gelişimini hedefleyen bir süreçtir.

Yönetici koçluğu, liderleri güçlendirmeye, kör noktaları ortaya çıkarmaya ve iş sonuçlarını doğrudan etkileyen davranışları değiştirmeye yardımcı olabilir. Yeni bir role geçiş yapan veya kuruluşta daha büyük sorumluluklar üstlenen liderleri desteklemek için mükemmel bir yoldur.
 

Süreç Nasıl İşler?

  • Çalışmanın başlangıcında Zihinsel Tipoloji Analizi ile bireyin Zihinsel Tipolojik Yapısı ortaya koyma,
  • Kişisel SWOT Analizi ile yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirildiği bir yol arkadaşlığı yapma,
  • Etkin bir lider olabilmek için yetkinliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenleyip çalışma performanslarını geliştirme,
  • Profesyonel yaşamda, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmek için yönetici, lider ve lider adaylarının iş ve yönetim becerilerini arttırabilmeyi sağlama.
     

Süreç boyunca yöneticinin karşılaştığı problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi, bunu yaparken liderlik kapasitesinin ve diğer rollere ve durumlara genellenebilecek yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi, kendini değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması hedeflenir.
 

FMA Gelecek Yönetimi Akademisi, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) onaylı koçlar ile hizmet sunmaktadır. ICF Etik Kuralları Anlaşması çerçevesinde danışanın en yüksek çıkarlarını ve kişisel bilgileri ile seans içeriği hakkında hiçbir bilgiyi danışanın izni olmadan kimseyle paylaşmayacaklarını taahhüt eder.