Gelecek Planlama ve Kariyer Koçluğu

Gelecek Planlama ve Kariyer Koçluğu

Gelecek Planlama ve Kariyer Koçluğu

Gelecek Planlama Koçluğu ve Kariyer Koçluğu ile koç, uzman rolünü üstlenerek, danışanın farkındalığını, öğrendiklerini, gelişimini ve seçimlerini yönlendirdiği durumlar arasında değişiklik gösteren bir süreçleri yöneterek destek oluyoruz. Temelde beceri gelişimini ve performansa odaklanmayı içeren hizmetimizle, danışanın genel gelişime de destek oluyoruz.

Gelecek Planlama Koçluğu ve Kariyer Koçluğu bir terapi süreci veya danışmanlık değildir. Koç ile danışan arasında kurulan ve derinleşen, geçmişten çok geleceğe dair planların yapıldığı bir özel ilişki sürecidir. Bu süreç esnasında, geçmişteki önemli deneyimler belirli bir sırayla değerlendirilir ve daha bütünsel bir yaklaşımla koçluk alan bireyin yaşam dengesini, yaşadığı stres olgusunu ve başarılarını etkileyen her mesele ele alınır. "Birlikten kuvvet doğar," sözünü anımsarsak, koçluk tamamen gizlilik esasına dayanan, kesinlikle yargılama ve tavsiyeye yer vermeden, bireye odaklanarak, bireyin "tek başına ulaşacağı" hedeften daha fazla ileriye gitmesini sağlar. Danışan, hayatının her döneminden gelen gerek arzuları gerek ihtiyaçları ve gerekse tercihleri ile koçun bakış açısıyla eşsiz bir bireydir. Koç, danışanın kendindeki potansiyelini tanımlar, hedeflerini netleştirmesini sağlar ve geleceğini net bir şekilde görmesi için ona kılavuzluk yapar.

Kişisel ve kurumsal anlamda Gelecek Planlama Koçluğu ve Kariyer Koçluğu, kişiler üzerindeki hızlı, çözümcü ve geliştirici etkisiyle son yıllarda artan bir ivmeyle büyümektedir. Bu büyüme, bireylere gerek profesyonel hayatlarında gerekse kişisel yaşantılarında kattığı bakış açıları sayesinde kısa sürede geniş kitlelerce benimsenmiştir. Bu sayede daha fazla kişi koçluk becerileri ile kendi yaşamlarının liderliğini ellerinde tutmayı başarmıştır.

Günümüzde Uluslararası Koçluk Enstitüsü (International Institute of Coaching - IIC)’ne göre Gelecek Planlama Koçluğu ve Kariyer Koçluğu, "Koç ve danışan arasında oluşan, danışanın bireysel farkındalığını arttırarak kişisel gelişim ve yetkinliklerinin artmasını sağlayan ve süreklilik yaratan, basit ama etkili bir birliktelik formudur. Kurulan bu güçlü ilişki içinde danışan şu anda olduğu yerden olmak istediği yere doğru gitmeye başlar."

Danışanlar ve koçlar yapılacak eşleştirmeler doğrultusunda kendi aralarında belirleyecekleri tarih, saat ve yerlerde buluşarak koçluk seanslarını gerçekleştirirler.
 

FMA Gelecek Yönetimi Akademisi, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) onaylı koçlar ile hizmet sunmaktadır. ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) etik kuralları anlaşması çerçevesinde danışanın en yüksek çıkarlarını ve kişisel bilgileri ile seans içeriği hakkında hiçbir bilgiyi danışanın izni olmadan kimseyle paylaşmayacaklarını taahhüt eder.