Kurum Koçluğu (Kurumsal Koçluk)

Kurum Koçluğu (Kurumsal Koçluk)

Kurum Koçluğu (Kurumsal Koçluk)

Kurum Koçluğu (Kurumsal Koçluk) ile şirketlerin şu an bulundukları durumla, gelecekte ulaşmak istedikleri konum arasındaki mesafeyi görmelerini sağlayarak, ulaşmak istedikleri ve olmak istedikleri konuma ulaşmaları süreçlerine destek oluyoruz. Kurum Koçluğu (Kurumsal Koçluk) ile şirketi en iyi sonuca ulaşmaları için destek sağlıyoruz.

Kurumsal Koçluğun hedefi; organizasyonların hedefleri ve ihtiyaçlarına göre, kurumun güçlü alanlarını ortaya çıkartarak fayda yaratmaktır.
 

Kurum Koçluğu (Kurumsal Koçluk) Aşamaları

  • Şirket Üst Yönetimi ile Görüşme Sağlanması
  • İhtiyaç ve Beklentilerin Analiz Edilmesi
  • İhtiyaç ve Beklentilere Göre Özgün Yol Haritasının Oluşturulması
  • Uygulama Sürecinin Başlaması
  • Uygulamanın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
  • Takip, Kontrol ve İyileştirme Süreçlerinin Başlatılması
     

Kurum Koçluğu (Kurumsal Koçluk) ile mevcut yapının analizi, mevcut sorun ve ileride oluşabilecek sorunların tespiti, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve iş yapış süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, şirketin sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi için destek sağlanır.
 

FMA Gelecek Yönetimi Akademisi, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) onaylı koçlar ile hizmet sunmaktadır. ICF Etik Kuralları Anlaşması çerçevesinde danışanın en yüksek çıkarlarını ve kişisel bilgileri ile seans içeriği hakkında hiçbir bilgiyi danışanın izni olmadan kimseyle paylaşmayacaklarını taahhüt eder.