Aile Anayasasına Bağlı Modernizasyon Çalışmaları Danışmanlığı

Aile Anayasasına Bağlı Modernizasyon Çalışmaları Danışmanlığı

Aile Anayasasına Bağlı Modernizasyon Çalışmaları Danışmanlığı

Aile Anayasasına Bağlı Aile ve Şirket Modernizasyon Çalışmaları Özel Kapsamlı Yönetim Danışmanlığı hizmeti, Aile Anayasasında, ailenin ve aile şirketinin kurumsallaşması (sistem olması) için üzerinde mutabık kalınan çalışmaları kapsamaktadır.

Aile Anayasasına Bağlı Aile ve Şirket Modernizasyon Çalışmaları Özel Kapsamlı Yönetim Danışmanlığı hizmeti ile Aile Anayasasında, aile üyelerinin üzerinde mutabık kaldığı, ailenin ve aile şirketinin kurumsallaşması çalışmaları uygulamaya geçirilmesine destek verilmektedir.

Bu hizmetimizle, aile ve şirket kurumsallaşmasının uygulama süreci başlatılarak, Aile Anayasasında belirtilen hususların ailenin ve aile şirketinin iş yapış süreçlerinde uygulamasını sağlıyoruz. Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim kültürünün oluşmasına yönelik destek oluyoruz.

Kurumsallaşma (Sistem Oma) sürecinin, doğru ve etkili bir şekilde yürüterek, şirketin sürdürülebilir başarıyı elde etmesi için bilim, teamül, mevzuat ve şirketin gerçeklikleri göz önüne alınarak modernizasyon çalışmaları yapılır. Bunun için, aile anayasası çalıştaylarında ve eğitimlerde görüşülenler, hazırlanan raporlar ve yapılan sunumların kültür ve yaşam biçimi haline getirilmesine yönelik destek verilmektedir. Daha açık bir ifade ile aile anayasasına bağlı modernizasyon çalışmaları, aile şirketlerinde kurumsallaşma arifesinde, hazırlık fonksiyonunda yapılan çalışmalardır. Kurumsallaşmanın gerekleri, yaşam biçimi yani kültür haline getirildiğinde, değişim başlamış olur ve aile şirketi, kurumsallaşma (sistem olma) yolculuğuna girerek diğer aile şirketlerinin büyük bir bölümünün yaşadığı kötü sonuçlarla karşılaşmayıp, 3'üncü, 5'inci vs. nesle kadar varlığını sürdürebilir.

Aile Anayasasına Bağlı Aile ve Şirket Modernizasyon Çalışmaları Özel Kapsamlı Yönetim Danışmanlığı, Aile Anayasasına bağlı olarak aşağıda detaylı olarak verilen süreçlerin planlanması, uygulanması, sonuçların raporlanması ve önerilerin sunulmasını kapsayan profesyonel destek şeklindedir.

  • Aile Anayasası, uygulama, takip ve sürekli gelişimle aile ve şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirilmesine yönelik çalışmaları başlatmak ve sürdürmek,
  • Veliaht Yönlendirme ve Kuşak Yönetimi ile Gelecek Planlama çerçevesinde yapılan Zihinsel Tipoloji Analizi sonuçlarına göre gelecek adımlar bölümünde yer alan okumalar ve izlemeler çalışmasına ve diğer çalışmalara en kısa sürede başlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
  • Varis-Veliahtların örgün eğitim (yatkınlığa ve ihtiyaca göre Yüksek Lisans), Profesyonel Sertifika Programları, Profesyonel Eğitimler, Koçluk, Danışmanlık ve Mentörlük uygulamalarına başlanması ile yeni kuşak devri için yetişme ve hazırlık süreçlerinin planlanmasını, uygulamasını ve raporlamasını yapmak,
  • Genel anlamda verilen Sahipler/Aile Konseyi ve Yönetim Kurulu kitap önerileri için planlanan "Aile/Şirket Kütüphanesi" kurulmasını sağlamak,
  • Sahipler için başlatılan Sahiplik/Yönetim (Liderlik) Geliştirme Akademileri çerçevesindeki "Liderlik ve Yönetim Stratejileri Eğitimi" sonrası belirlenen aşağıdaki gelecek adımlar bölümünün hayata geçirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak.
  • Aile Anayasasındaki şirketi ve çalışanları ilgilendiren boyutlar, şirket üst yönetimiyle paylaşılması, uygulama kararı ve kararlılığı duyurulmasını sağlanmak,
  • Anayasa’daki şirketle ilgili alınan karar, değer, prensip ve uygulamaların (vizyon, misyon, değerler, Kurumsal Kimlik vs.) en kısa zamanda bir program çerçevesinde uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesini sağlanmak.
  • Yönetim Kurulunun işler hale getirilmesi ile (törensel ve özgürleşmiş aşamalarını geçip hedefimiz olan, ilerici aşamaya ulaşmak) Yönetim Kurulu, Şirket Stratejik Gelişimine vizyon desteği verir hale getirilmesini sağlanmak,
  • Şirket Organizasyonel Gelişim sürecinin başlatılmasını ve sürdürülmesini sağlamak, İç yönerge öncesi Kurumsallaşma (Sistem Olma - Kurallarla Yönetim Sistemi) ve Kurumsal Yönetim süreçlerinin başlatılması ve sürdürülmesini sağlamak,
  • Güncellenen Şirket Ana Sözleşmesine uygun halde ve gerekli şekilde İç Yönerge ile şirket yönetiminin ele alınması ve geliştirilmesini sağlanmak.