Yönetici Yetkinlik Değerlendirme ve Gelişim Planlama Danışmanlığı

Yönetici Yetkinlik Değerlendirme ve Gelişim Planlama Danışmanlığı

Yönetici Yetkinlik Değerlendirme ve Gelişim Planlama Danışmanlığı

Yönetici Yetkinlik Değerlendirme ve Yetkinlik Raporlama Danışmanlığı

Yönetici Yetkinlik Değerlendirme ve Yetkinlik Raporlama Danışmanlığı ile şirketinizin üst düzey yöneticileri ile gelecekte şirketin yönetiminde yer alacak yeni kuşak (veliaht) aile üyelerinin yönetici yetkinliklerini değerlendirerek mevcut durumları hakkında bilgilendirme yapıp, gelişim alanları ve planlarını öneriyoruz. Gelişim alanları ve planlarının uygulaması ile ilgili de yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Mevcut durum analizi ile üst düzey yönetici ve ile gelecekte şirketin yönetiminde yer alacak yeni kuşak (veliaht) aile üyelerinin güçlü yanlarını ve geliştirilmesi gereken yanlarını belirleyerek, kişisel, temel, teknik ve yönetsel gelişim alanları yol haritasına göre okuma, izleme, dinleme, araştırma, danışmanlık, koçluk, mentörlük ve eğitim önerileriyle gelişimlerine katkı sunuyoruz.

Tüm yönetim ve değerlendirmeler üst yönetimle birlikte ve mutabakatla sürdürülür.
 

Çalışmanın Aşamaları:

 • Stratejik plan kapsamında kariyer planlamasının yapılması,
 • Kritik Performans Göstergeleri (KPG) sonuçlarının tanımlanması ve değerlendirilmesi,
 • Yetkinlik Değerlendirme Tablosunun (ekli örnek) işyerine uygun özgünleştirilmesi ve mutabakatı,
 • İşgücü Yetkinlik Değerlendirmesinin Yetkinlik Değerlendirme Tablosu kullanılarak; kişinin kendisi, üst yöneticisi ve danışman tarafından gerçekleştirilmesi,
 • Üst yönetici ve danışman tarafından mutabakat çalışması yapılması ve Eğitim, Koçluk, Mentörlük ve Danışmanlık ihtiyacının tespit edilmesi,
 • İhtiyaca uygun Yetkinlik Gelişim Planının/Programının ve hedeflerin oluşturulması,
 • Mutabık kalınan Yetkinlik Değerlendirme, Yetkinlik Gelişim Programı ve hedeflerin; değerlendirilen kişiye, üst yönetim ve danışman tarafından geri bildirimde bulunulması,
 • Eğitim ve Etkinlik, Koçluk, Mentörlük ve Danışmanlık araçlarının ve kaynakların hazırlanması,
 • YGY programının izleme ve değerlendirme takviminin belirlenmesi,
 • Uygulamaya Geçiş ve Uygulama İzleme Raporları değerlendirilerek YGY tarafından düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi,
 • Belirlenen Dönem Sonu KPG Performans Sonuçları ve Yetkinlik Değerlendirilmesinin yapılması,
 • Kariyer Planlaması Revizyonu,
 • Dönem Faaliyet Raporunun Hazırlanması,
 • Döngünün Sürdürülmesi.
   

Yetkinlik Geliştirme Yönetiminin Program Sonu Değerlendirilmesi ve Raporlanması

 • Başlangıç ve Sonuç Yetkinlik Değerlendirme Raporları,
 • Birincil paydaşların kişinin yetkinlik gelişimini değerlendirdikleri anket sonuçları,
 • YGY tarafından faaliyet yatırımının geri ödemesinin hesaplanması (veri tanımlaması ve analiz metodu planlama aşamasında tanımlanmalı),
 • YGY Faaliyetinin performans değerlendirmesi; yaratılan verimlilik ve etki (etkinlik).
   

Değerlendirme Süreci ve Hizmet Sunum Şekli

Yetkinlik Değerlendirme ve Raporlama Danışmanlığı, yetkinlik değerlendirme formalarının uygulanması, uygulanan değerlendirme formlarının analizi ve analizlere göre önerilen gelişim yol haritasının danışana ve yöneticisine sunarak mutabakatın sağlanmasını içermektedir.

 • Belirlenen geliştirilmesi gereken yanlar ile ilgili, okuma, izleme, dinleme, araştırma, danışmanlık, koçluk, mentörlük ve eğitim süreçlerinin değerlendirme ve raporlamasını,
 • YGY Faaliyetinin performans değerlendirmesi; yaratılan verimlilik ve etki (etkinlik) raporları,
 • Başlangıç ve Sonuç Yetkinlik Değerlendirme Raporları ile yapıyoruz.