Kurumsal Kimlik Anayasası (Kılavuzu) ve Kurum Kültürü Uygulamaları

Kurumsal Kimlik Anayasası (Kılavuzu) ve Kurum Kültürü Uygulamaları

Kurumsal Kimlik Anayasası (Kılavuzu) ve Kurum Kültürü Uygulamaları

Kurumsal Kimlik Anayasası (Kılavuzu) ile kurumun kısa veya uzun vadede hedeflerine ulaşmak ve ilkelerini, müşterilerine, iş ortaklarına, hedef kitlesine ve diğer paydaşlarına doğru ve etkili bir şekilde iletmesini sağlayacak standartları belirliyoruz.

Kurumsal Kimlik Anayasası (Kılavuzu) ve Kurum Kültürü Uygulamaları hizmetimiz ile şirketinizin ifadesel ve görsel temsilcilerinin, "bilimsellik dışı, sadece yakışan ve hoş olan değil", şirketinizi doğru ve etkili bir şekilde temsil eden bir harmoni oluşturuyoruz.

Şirketinizin kurumsal kimliğini oluşturan materyaller ve bu materyallerin şirketinizin kurumsal kültür uygulamaları ile bütünleşerek pratiğe geçirilmesine destek oluyoruz. Bu çalışmalarla, şirketinizin marka değerini artırarak iç ve dış paydaşlar nezdindeki algısını olumlu yönde etkileyecek çalışmalar yapıyoruz.

Kurumsal Kimlik ve Kurumsal Kültür Uygulamalarının doğru ve etkili kullanımı, marka imajınızı etkileyen kritik konuların başında gelmektedir. Sistem haline gelebilen işletmeler, vizyon, misyon ve temel değerleri çerçevesinde stratejik odak, amaç ve hedeflerine göre çalışanlarını şekillendirebilir ve daha fazla verim alabilirler. Ancak sistem olamayan işletmelerde, çalışanlar işletmeyi kendi kişisel özelliklerine ve önceliklerine göre yönlendirirler. Çalışanların ve işletmenin sürdürülebilir başarılar elde etmesi için sistem olma ve kurum kültürünü tesis etme konusunda uygulama çalışmaları kritik önemdedir.

Kurumsal kimlik, kurumun kısa veya uzun vadede hedeflerine ulaşmak ve ilkelerini, müşterilerine, iş ortaklarına ve hedef kitlesine tanıtmak için somut veya soyut olarak ortaya koyduğu bütünleşik çalışmalardır.

Kurumsal kimlik, şirketinizin veya kurumunuzun imajını belirlerken, diğer bireylerin veya şirketlerin akıllarında yer edinme şeklinizi de belirler.

Logodan kartvizite, ambalajdan pazarlama alanında kullanılacak materyallere kadar kurumu temsil etmek için kullanılan her şey kurumsal kimliğin bir parçasıdır.
 

Peki, Kurumsal Kimlik Ne Kazandırır?

  • Bütün iletişim ve etkileşimlerin olumlu olması durumunda, kurumsal kimlik, firmanın pazar payını büyütmesini yani ürün veya hizmet satışlarını artırır.
  • Rekabetini güçlendirir, markalaşma yoluna hız katar.
  • Şirketin pazarda veya toplumsal faaliyetleri esnasında, tüketicilerin veya ilgililerin davranış ve algılarının, ayrıca sosyal etkileşimlerinin ölçülebilir olmasını, gözlemlenebilir olmasını sağlar.
  • Pazar faaliyetlerinde veya toplumsal faaliyetlerinde, karşısına çıkan herhangi bir sorunla karşılaştığında, kurumsal kimliği, şirketin savunma silahı olmaktadır.
  • Şirketin, kendisinin de tüketicilerine veya diğer firmalara veya ilgililere karşı davranışlarının ölçülebilir olmasını sağlamaktadır.
  • Şirketin toplumsal, siyasi, ekonomik, ortaklıklar gibi alanlarda olumlu olarak değerlendirilmesini ve ilgi görmesini sağlar.
  • Sosyal alanlarda savunma hakkını elinde bulundurur.
     

Kurumsal kimlik, kurumun kısa veya uzun vadede hedeflerine ulaşmak ve ilkelerini, müşterilerine, iş ortaklarına ve hedef kitlesine tanıtmak için somut veya soyut olarak ortaya koyduğu bütünleşik çalışmalardır. Kurum kimliğinin ifadesel temsilcileri, marka ve kurum kimliği, kişiliği, konumlandırması, marka mirası, marka öyküsü, marka sözcüsü, marka elçileridir. Kurum kimliğinin görsel temsilcileri ise logo, antetli kağıt, kartvizit, zarf, tebrik kartı, fatura, irsaliye, tahsilat ve tediye makbuzları, kurumsal yayınlar, broşür, katalog, şirket içi ve şirket dışı iletişim dokümanları, kurumun kurumsal rengi, kişilerin kıyafetleri, tabelalar, binanın yapısı, şirket filmi, web sitesi vb.'dir.

Görünürlük ve kimliğin her şey olduğu günümüzde kurumlar kimlikleri ile kendini var eder ve tanıtır. Kurumsal kimlik, şirketinizin veya kurumunuzun imajını belirlerken, diğer şirketlerin veya bireylerin akıllarında yer edinme şeklinizi de belirler. Logodan kartvizite, ambalajdan pazarlama alanında kullanılacak materyallere kadar kurumu temsil etmek için kullanılan her şey kurumsal kimliğin bir parçasıdır. Firmanıza ait tüm yazılı, görsel ve işitsel materyaller bu çerçevede konumlandırılmalı ve aynı dili konuşmaları sağlanmalıdır. Bir markanın / şirketin Kurumsal Kimlik Anayasası yok ise, basılı ve dijital mecrada deformasyona uğraması kaçınılmazdır. Bilinen klişe logo, kartvizit, zarf, antetli kâğıt, kalem, ajanda, anahtarlık ve artık kullanılmayan CD gibi promosyon materyallerini içeren bir dosya, kurumsal kimlik anayasası olmadığı bilinmelidir.

İfadesel ve görsel temsilcilerin yanında markanın idealleri, felsefesi, mottosu ve sloganını ifade eden metinler de bu çalışmalarımızda yer almaktadır.
Talepler, beklentiler, hedefler ve hayaller net sözcükler ve doğru görseller ile ifade edilmelidir.

Kültür, stratejiden büyüktür! Latince "cultus" sözcüğünden geliyor kültür; anlamı "önemsemek!"
Markayı, kültürü belirler ve kültür her zaman stratejiden önce gelir!
Kurumsal Kültür, her şeydir. Kurumsal Kimlik ise Kurumsal Kültürün önemli bir parçasıdır.