Kurumsal İletişim Planlaması ve Kurumsal İletişim Stratejisi Danışmanlığı

Kurumsal İletişim Planlaması ve Kurumsal İletişim Stratejisi Danışmanlığı

Kurumsal İletişim Planlaması ve Kurumsal İletişim Stratejisi Danışmanlığı

Kurumsal İletişim Planlaması ve Kurumsal İletişim Stratejisi ile şirketinizin ve çalışanlarınızın stratejik iş hedefleri doğrultusunda, tüm iletişim süreçlerinin entegre ve etkili bir şekilde yönetilmesine destek oluyoruz.

Kurumsal İletişim Planlaması Danışmanlığı ile yakın zamanda tamamlanması gereken ve şirketinize kısa sürede etki edecek çalışmaları yaparak, kurumsal iletişiminizi iç ve dış paydaşlar nezdinde planlıyoruz. Kısa sürede ve kısa bir süre için hazırlanan bu çalışma ile mevcut krizler ve yakın zamanda oluşabilecek krizler engellenir ve şirketinizin marka algısı korunuz.

Kurumsal İletişim Stratejisi ile kapsamlı mevcut durum analizi ve belirli bir amaç için başarı elde etmeye yönelik stratejik çalışmalar yapılarak, şirketinizin uzun vadedeki kurumsal iletişimi belirlenir.  Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, uzman danışmanlarımız ve şirketinizin üst düzey yönetimi tarafından, şirkete kurumsal iletişimde rekabet avantajı sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Kurumsal İletişim Planlaması ve Kurumsal İletişim Stratejisi Danışmanlığı, uzman danışmanlarımızın teorik bilgisi ve pratik deneyimlerinin şirketinizin mevcut yapısına uygun iletişim planlaması ve iletişim stratejisi geliştirmesine dayanmaktadır. Tüm çalışmalar, daha önce başarıya ulaşmış vaka çalışmalarının şirketinizin özgün yapısına göre hazırlandığı için yani gerçekçi ve eylem odaklı olduğu için, şirketinize katkısı en üst seviyededir.
 

Kurumsal İletişim

"Kurumsal İletişim" en yalın ifadeyle, kurumların stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesi olarak tanımlanabilir.

Küreselleşme ile birlikte artan rekabet, bugün artık pazarlama iletişimi, itibar yönetimi, halkla ilişkiler ve iç iletişim gibi iletişimin çeşitli alanları arasındaki sınırların silikleşmesini de beraberinde getirmektedir. Bu süreçte kurumsal iletişim, hızla, bir iş destek fonksiyonu olmaktan çıkarak iş stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol oynayan stratejik bir fonksiyon haline dönüşmektedir.
 

Bu Kritik Fonksiyonun Yönetiminin Ana Başlıkları

 • Stratejik Medya İlişkileri Yönetimi
 • Medya İlişkileri Eğitimi
 • İçerik Yönetim Merkezi
 • Sosyal Medya İletişimi
 • Pazarlama İletişimi
 • Ürün/Marka İletişimi
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi
 • Kurumsal İtibar Yönetimi
 • Sponsorluk İletişimi
 • Etkinlik Yönetimi
 • Lider İletişimi
 • Konu Yönetimi
 • Gündem Yönetimi
 • Üye ve Çalışan İletişimi
 • Bayi/Kanal İletişimi
 • Kriz İletişimi
 • Siyasal İletişim Yönetimi
 • Halka Arz ve Yatırımcı İletişimi
   

Kurumsal İletişim Stratejisi ile kurumun hedefine yönelik gelişmesi gereken yönlerini tanımlıyor ve yönetiyoruz.

Kuruluşun iç çevresinin içinde bulunduğu koşullarda geliştirilir, fakat dış çevrenin de değerlendirilmesini gerekli kılar. Üst yöneticilerle ve iletişim uygulayıcıları tarafından stratejik toplumsal paydaşların iletişimi, stratejik kararların alındığı stratejik düşünme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kurumsal iletişim stratejisi, toplumsal paydaşların hangisinin az ya da çok önemli olduğunu belirlemede kullanılabilecek bir profil ortaya koyar, sorunları çözmede, değişen durumları belirlemede yardımcı olur. Bu nedenle de verimlilikten daha çok geçerliliğe yönelik işlevlere öncülük eden bir mekanizmadır.

Kurumsal iletişim stratejisi, toplumsal paydaşların beklentileri ve görüşlerindeki değişiklikleri kuruluşa uydurmak için proaktif bir yetenek olarak da görülebilir. Karar alma ve sorun çözmede stratejik toplumsal paydaşları da konuya katan, çeşitli konuların yönetimi ve erken uyarı aracılığıyla kurulaşa rekabetçi avantajlar sağlayabilir. Kurumsal misyonlara iletişim hedeflerini sıralayarak, stratejik yönetim sürecinde iletişim işlevlerini ortaya koyabilir. Kurumsal iletişim stratejisi, strateji geliştirmek için geleneksel ‘çizgisel’ yaklaşımı izlemeyerek daha çok modern yaklaşımlara yönelir. Örneğin kuruluşu çeşitli eğilimlere, olaylara ve çevredeki toplumsal paydaşlara uyarlamak gibi, ilişkilere, sembolik eylemlere ve iletişime odaklanır.
 

Kurumsal İletişim Stratejisi ve Yönetim Araçları

 • Kurumsal İmaj Oluşturma
 • Değişim ve Kurum Kültürü
 • Medya İlişkileri
 • Yatırımcı İlişkileri
 • İletişim Politikası
 • Kriz İletişimi
 • Kurumsal Vatandaşlık
 • İletişim Sorunları
 • Liderlik
 • Halkla İlişkiler
   

Bu öğelerin yönetilmesi için kuruluşun belli bir felsefesi ve vizyonu olmalıdır. Bunun yanı sıra kuruluşun kurumsal iletişim hedefleri üzerinde bazı ideal hedeflerin stratejik iletişim hedefleri arasında gösterilmesi olasıdır.
 

Kurumsal İletişim Stratejisi ve Kuruluşların Hedefleri

 • Finansal Topluluk İçinde Kurumsal İmaj Geliştirme
 • Medyadaki Kurumsal Faaliyetleri Artırma
 • Çalışanların Kurumsal Sorunlarının Anlaşılması İçin Mücadele
 • Yasa Yapıcıları Etkileme
   

Kurumsal İletişim öğelerini saptamak için; kurum ulaşmak istediği hedef kitleye göre iletişim yöntemleri arasından kendisine uygun düşenlerden bir bileşim oluşturmak ve kurumsal iletişim yönetiminde açık iletişim politikası izlemelidir.

Kurumsal iletişimin stratejik olarak ne biçimde devreye sokulacağına karar verilmesinden sonra sistematik bir iletişim için sorunu tanımlama, analiz, strateji, yaratıcı uygulama, gerçekleştirme ve kontrol, dikkat edilmesi gereken konulardır.

Netice itibariyle; kurumsal iletişimin kuruluşlar tarafından belli bir strateji içinde uygulanması, kuruluşların kendi kurum yapılarını oluştururken bir biçimde kurumsal iletişim faaliyetlerine de yön vermesi gerekir.

Stratejik Kurumsal İletişim için pazar araştırmalarından yararlanılmalı, araştırma bulguları doğrultusunda bir yol haritası belirlenmeli, olası kriz durumlarına hazırlıklı olunmalı, iç müşterilerin birer marka elçisi olduğu unutulmamalı ve iyi bir kurumsal vatandaş olmak için söylemler eyleme dönüştürülmelidir.