Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri - Yönetim Kurulu Danışman Üyelikleri

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri - Yönetim Kurulu Danışman Üyelikleri

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri - Yönetim Kurulu Danışman Üyelikleri

Şirket ve kurumlarda Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri, Yönetim Kurulu Danışman Üyelikleri ile Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim görevine fonksiyonel destek sağlanmaktadır.

Şirketin, icrasında ve temsilinde yer almayan ve şirketin ortağı (hissedarı) olmayan yönetim kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi unvanıyla, şirketin Yönetim Kurulunda yer alırlar. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket işleyişine objektif, yapıcı, şirket çıkarlarını önceleyen ve gözeten, farklı tecrübe ve bakış açısı ile kararlarını değerlendirerek, kamusal ve toplumsal dengeleri gözeterek, şirkete katkı sağlarlar. Geçmişte olduğu kadar, günümüzde daha da kritik öneme sahip, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri - Yönetim Kurulu Danışman Üyelikleri bünyesinde bulunduğu yönetim kuruluna ve dolayıyla şirkete fonksiyonelliğinin yanında, prestij ve itibar da sağlamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin operasyonel süreçlere dahil olmaması, şirketteki iş süreçlerine üst pencereden bakabilmesine imkan sağlamaktadır. Bu bakış açısı ile iş süreçlerini stratejik bakışla değerlendirerek, stratejik odak, amaç ve hedeflere yönelik, yöndeşlikle, şirketin sürdürülebilir büyümesinde aktif rol oynanmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ile danışanlarımıza bilgi, birikim, deneyim ve uygulamalı eğitim temelli hizmet sunarak iyi yönetişim uygulamalarına destek sağlıyoruz. İyi yönetişim ile iç işleyişinin sistem haline gelmesine destek olduğumuz danışanlarımızın zorlu pazar şartlarında, rekabet avantajı elde etmelerine destek oluyoruz.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri, Yönetim Kurulu Danışman Üyelikleri ile danışanlarımıza, farklı şirketlerde ve sektörlerde kazanılmış profesyonel deneyim ve farklı bakış açıları sağlayarak önemli avantajlar oluşturulmakta ve fark yaratan Yönetim Kurulları oluşturma süreçlerine destek sağlanmaktadır.