Entegre Tedarik Zinciri Danışmanlığı ve Uygulamaları

Entegre Tedarik Zinciri Danışmanlığı ve Uygulamaları

Entegre Tedarik Zinciri Danışmanlığı ve Uygulamaları

Entegre Tedarik Zinciri Danışmanlığı ve Uygulamaları ile iş yapış süreçlerinizde yer alan tedarik aşamasından başlayarak, nihai müşteriye kadarki hammadde alımı, üretim ve dağıtımı içerisine alan kapsamlı etkin planlama ve kontrol süreçlerinin işletilmesine destek olarak, şirketinizin iş yapış süreçlerine destek oluyoruz.

İş yapış süreçlerinin sistematik hale getirilmesini sağlayarak, şirketinizden kaynaklı aksaklı ve şikayetleri en aza indirerek, rekabetçi pazar koşullarında, avantaj elde etmenize destek oluyoruz.

Tedarik zinciri ürünleri; tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve tüketiciler arasındaki akışı sağlayan ilişkiler ve faaliyetlerin tamamıdır. Hammadde temini yapan, ara mal ve nihai mala çeviren, bu ürünleri tüketiciye ulaştıran üretici ve dağıtıcıları kapsar. Tedarik zinciri süreçlerine bakıldığında ise; müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri hizmet yönetimi, talep yönetimi, sipariş işleme, imalat akış yönetimi, satın alma, ürün geliştirme, ticarileştirme gibi aşamalardır.
 

Entegre Tedarik Zinciri Danışmanlığı ve Uygulamaları Ne Kazandırır?

 • İş yapış süreçlerini sistemli hale getirir.
 • İş yapış süreçleri üzerinde, en yüksek düzeyde kontrol ve denetim sağlanır.
 • Teslimat performansını iyileştirir.
 • Toplam maliyeti azaltır.
 • Ürün hatalarını minimuma indirir.
 • Tedarik süresini kısaltarak yüksek kar elde edilmesini sağlar.
 • Üretimin devamlılığını sağlar.
 • Kaliteyi artırır.
 • Piyasadaki değişikliklere daha kısa sürede cevap verilmesini sağlar.
 • Bilgi teknolojilerinin kullanılmasını sağlar ve yeniliği teşvik eder.
 • İşletmenin bilgi, malzeme ve para akışını yönetebilmesini sağlar.
 • Daha düşük stokla yüksek verimlilik kazandırır.
   

Entegre Tedarik Zinciri Danışmanlığı ve Uygulamaları ile şirketinizin iş yapış süreçlerini analiz ederek, tedarik aşamasından nihai müşteriye kadarki hammadde alımı, üretim ve dağıtımı içerisine yönelik, ihtiyaç ve beklentilere yönelik kapsamlı ve etkin planlama ve kontrol süreçleri tasarlanmakta ve uygulamaya geçirilmesi için destek sağlıyoruz.