Mevcut Durum Analizi Danışmanlığı - Organizasyonel İklim Analizi (Şirket Check-Up'ı) ve Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı

Mevcut Durum Analizi Danışmanlığı - Organizasyonel İklim Analizi (Şirket Check-Up'ı) ve Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı

Mevcut Durum Analizi Danışmanlığı - Organizasyonel İklim Analizi (Şirket Check-Up'ı) ve Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı

FMA Gelecek Yönetimi Akademisi, Organizasyonel Gelişim amacına yönelik en temel ve önemli çalışma olan Organizasyonel İklim Analizi (Çalışma Ortamı Analizi)'ni uygulamaktadır. Organizasyonel İklim Analizi, Norveçli araştırmacı Profesör Willi Railo tarafından 7 yılı çok yoğun olmak üzere, toplam 17 yıllık bir çalışma sonunda gerçekleştirilen Çalışma Ortamı Analizi, "Kazanan Kültürler"in özelliklerine dayalı bir araştırmadır.

Analiz;

 1. Şirket Hedefleri,
 2. Değişim,
 3. Motivasyon ve Enerji
 4. Organizasyon ve Esneklik
 5. Yönetim

Başlıklarında beş ana alandan oluşur. Arzu edildiği takdirde, şirketin o dönem henüz tamamlamış ya da halen üzerinde çalışmakta olduğu değişim konularına dair özel sorular, "Şirketin Odaklandığı Noktalar" başlığı altında, altıncı bir ana alan olarak ilave edilebilir ve ayrıca raporlanabilir.
 

Amaç

Çalışma Ortamı Analizi, organizasyonlara, çalışanların sesini dinlemek, anlamak ve bunu gelişim ve değişim sürecinde bir öğrenim aracı olarak kullanma fırsatı yaratır. Analizin sonuçları, organizasyonunuzdaki insan kaynağı yönetim stratejisinin belirlenmesine destek veri oluşturur, çalışma gruplarının/departmanların kendi içlerindeki ve/veya aralarındaki, performanslarını etkileyen engelleri tanımlama ve başa çıkma konusunda eylem planları yapma fırsatı verir. Yöneticilere, birlikte çalıştıkları kişiler üzerindeki etkileri konusunda geri bildirim sağlar.

Bu çalışma temelde dört ana amaca hizmet eder:

 1. Çalışanların "algı"larını ölçmek,
 2. Çalışanların da bu değişim sürecinde "sorumluluk" üstlenmesini sağlamak,
 3. Hedeflenen durumla mevcut durum arasındaki boşlukları fark etmek,
 4. Değişim uygulamalarını hayata geçirdikten sonra, yeniden ölçüm yapmak yoluyla gelişimi değerlendirebilmek.
   

Neden ve Ne Zaman?

Üst yönetim ve organizasyon genelinde önemli bir değişim süreci yaşanıyorsa ve/veya şirketiniz bir süredir alıştığı başarı standardını yakalayamıyorsa ya da sadece "daha iyi" olmayı hedeflediğiniz her zaman "Çalışma Ortamı Analizi" uygulanabilir. Bunun dışında, İnsan Kaynakları sistemlerinde yapılacak değişim ve gelişim çalışmaları öncesinde, analizin uygulanması, hem çalışanlara kendi seslerinin dinlenerek harekete geçildiği mesajını verir, hem de değişimler sonrası analiz tekrarlandığında gelişim ölçülebilir.
 

Ne Zaman Uygulanmaz?

Üst yönetim, analiz sonuçları konusunda harekete geçmeyi düşünmüyorsa, iklim analizinin uygulanması sakıncalıdır. Harekete geçmekle kastedilen, en azından Üst Yönetim yetkililerinin, sonuçları ve bunlara bağlı gelişim fırsatlarını fark ettiklerini açıklayan bir sunum, idealinde ise aşağıda detaylandırdığımız, yaygınlaştırma çalışmalarıdır. Üst Yönetim, analiz sonuçlarını sadece okumakla yetinmeyi düşünüyorsa, bu konuda anketi dolduranlara herhangi bir geribildirim yapmayacaksa, o takdirde, ileride yapılacak benzer çalışmalar adına kredisini yitirir. Bir başka deyişle, inandırıcılığı kalmaz. Bu nedenle, çalışma öncesi, üst yönetimin sonuçlarla ilgili olarak cevaplayanlara geribildirimde bulunmaya hazır olması gerekir.