Kurumsal Gelişim ve Yeniden Yapılanma Danışmanlığı

Kurumsal Gelişim ve Yeniden Yapılanma Danışmanlığı

Kurumsal Gelişim ve Yeniden Yapılanma Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Danışmanlığı

Kurumsal yönetim ile hissedarlar, üst yönetim ve çalışanlar arasındaki amaç birliğini sağlamaya destek oluyoruz.  Başka bir deyişle, tüm menfaat sahiplerini ortak paydada buluşturarak yönetim performansının objektif, şeffaf ve takip edilebilir sistemler haline getirip, iş süreçlerinde performans artışını sağlıyoruz.

Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Danışmanlığı ile şirketiniz içerisinde etkin bir iletişim ve yönetim mekaniği tesis ederek, hak sahipleri ve diğer tüm paydaşların ortak paydada buluşmasına destek oluyoruz. Bu sayede, şirketinizin sürdürülebilir büyüme sürecine doğrudan katkı sağlıyoruz.

Kurumsal Yönetim, bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede, güven iklimi yaratarak hissedarlar için sürdürülebilir ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimidir.
 

Peki, Kurumsal Yönetim İlkeleri Nelerdir?

  • Adillik – Pay sahiplerine eşit mesafede olma, işlevsel azınlık hakları.
  • Şeffaflık – Kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımı.
  • Hesap Verebilirlik – Şirket malvarlıklarının korunması, pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının dengelenmesi.
  • Sorumluluk – Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesi.
     

Kurumsal Yönetim Neden Gereklidir?

Kurumsal yönetim, sermaye piyasalarının küresel bir konuma ulaşmasına paralel olarak, şirketlerin kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmalarını ve sürdürülebilirliklerini farklı çıkarların dengeli bir şekilde şirket stratejilerine yansıtılması yoluyla sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.