Gelecek Planlama Yönetimi (Fütürizm) Danışmanlığı

Gelecek Planlama Yönetimi (Fütürizm) Danışmanlığı

Gelecek Planlama Yönetimi (Fütürizm) Danışmanlığı

Bireylerin, grupların, kurumların ve kuruluşların geçmişlerinden aldıkları güçle kendilerini sürekli güncelleyerek geleceğe hazırlamalarının, yaşamlarında en stratejik karar olacağını biliyoruz. Gelecek Planlama Yönetimi (Fütürizm) danışmanlığı ile geleceğe hazırlıkta da durum değerlendirmesiyle "Ne durumdayız, ne yapılacak, neden yapılacak, nasıl yapılacak ve neye/nereye ulaşılacak (ne sonuç elde edilecek)?" sorularını cevaplayan profesyonel destekle, sizin ve şirketinizin gelecek planlamasını yapıyoruz.

Başarılarınızın bireysel başarı, şans ve konjonktürle değil, hedefleriniz doğrultusunda şekillenerek, sürdürülebilir hale gelmesine destek oluyoruz.

Bu nedenle, FMA Akademi, danışan bireyler, gruplar, kurumlar ve kuruluşların neyi, neden yapmaları gerektiğinin yanında nasıl yapacakları konusunda da yanlarında oluyoruz. Geçmişimizi deneyim olarak kullanıyor ve bugünü yakından takip edip sizlerin geleceklerinin iyi planlanarak yönetilmesinde yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Günümüz iş dünyası, dengeli bir model ile çalışmalarına devam eden şirketlerin hayatta kalmasına izin verecek bir mekaniğe sahiptir. Bir şirketin iş yapma biçimlerinin tamamı günü kurtarmaya yönelik olamayacağı gibi, geleceği inşa edecek işler de tek başına yeterli değildir. Dolayısıyla şirketin iş yapma kapasitesi şöyle hesaplanmalıdır:

Şirket Kapasitesi = (Günü Kurtaran İşler (Müşteri Talepleri + Geleceğe Stok) + Geleceği İnşa Eden İşler (Mevcut Yapı Analizi + Gelecek Öngörüleri + Sürekli İyileştirme Kültürü)) – (Bugüne ve Yarına Değer Katmayan İşler)